Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2022 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Marzec


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXXVI/282/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:38:45
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031

Uchwała nr XXXVI/283/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:39:21
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.

Uchwała nr XXXVI/284/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:40:11
w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Uchwała nr XXXVI/285/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:48:17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej – drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką – drogą powiatową 1463D w Bierutowie”

Uchwała nr XXXVI/286/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:42:59
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr XXXVI/287/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:43:39
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim, dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Uchwała nr XXXVI/288/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 marca 2022 r.Dodany: 2022-03-23 11:44:18
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2022

Wyniki głosowańDodany: 2022-03-23 11:44:37


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2022-03-23 11:49:38
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2022-03-23 11:35:29
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1156