Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

KIEROWANIE DZIECKA DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

PODSTAWA PRAWNA  :

Na podstawie art.127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.)

NIEZBEDNE DOKUMENTY:

1).  Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych,

 2).  Do wniosku należy dołączyć aktualne na dany etap edukacyjny orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

OPŁATY :

Nie pobiera się opłat.

TERMIN :

Niezwłocznie- nie później niż w ciągu miesiąca.

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA:

Nie dotyczy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

osoba odpowiedzialna: Małgorzata Bilska - inspektor

piętro: pierwsze, nr pokoju: 213 telefon: 71/314-01-22

Wnioski można składać przez cały rok.

Formularze i druki do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu ( pokój 213) oraz na stronie internetowej powiatu oleśnickiego.

 

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - Małgorzata Iwańska

 

 
 
 
 
 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Druk wniosku do kształcenia specjalnegoDodany: 2017-11-17 12:45:01


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2017-11-17 12:49:57
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2013-07-07 17:34:03
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 4190