Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX
26
IX
27
IX
28
IX
29
IX
30
IX
01
X

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 411
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 108
Unikalne wizyty dzisiaj: 4
Stronę wyświetlono łącznie: 6553

Uchwały Rady - Grudzień 2010


Lista załączników:

Nr I/1/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/2/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/3/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/4/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/5/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/6/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/7/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/8/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/9/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/10/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/11/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2011.

Nr II/12/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015

Nr II/13/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 r.

Nr II/14/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.01.1999 r. w sprawie diet radnych.

Nr II/15/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r.

Nr II/16/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr II/17/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
Uchwała Budżetowa na rok 2011.

Nr II/18/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2010.

Nr II/19/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2011.

Nr II/20/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii zintegrowanych działań rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych powiatu oleśnickiego w latach 2011 – 2017”.

Nr II/21/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/22/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu.

Nr II/23/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2011.

Opinia RIO o projekcie budżetu powiatu na 2011 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00

Opinia RIO wieloletnia prognoza finansowa Powiatu OleśnickiegoDodany: 2010-12-22 17:25:00

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-01-05 13:14:54 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:48
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3311

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10