Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX
19
IX
20
IX
21
IX
22
IX
23
IX
24
IX
25
IX
26
IX
27
IX
28
IX
29
IX
30
IX
01
X

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 114
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 8
Unikalne wizyty dzisiaj: 3
Stronę wyświetlono łącznie: 1440

Uchwały Rady - Grudzień


Lista załączników:

Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:06:25
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031

Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:09:42
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr II/14/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:24:05
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:25:24
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:26:24
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:27:14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Petycji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/18/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:28:06
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:29:11
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Kocińskiego z funkcji delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr II/20/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 13:30:08
w sprawie wyboru delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr II/21/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:04:26
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr II/22/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:07:01
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2019

Uchwała nr II/23/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:07:50
w sprawie w ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-21 14:09:31
w sprawie w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała nr II/25/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dodany: 2018-12-27 08:05:24
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2019

Imienny wykaz głosowań radnych Dodany: 2018-12-27 09:25:43

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-12-27 09:25:43 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-12-21 13:02:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 633

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3