Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII
14
VII
15
VII
16
VII
17
VII
18
VII
19
VII
20
VII
21
VII
22
VII
23
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 121
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 20
Unikalne wizyty dzisiaj: 3
Stronę wyświetlono łącznie: 2967

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Anna Dymińska
ul. J. Słowackiego 10, pok. 119
tel. (071) 314-01- 57
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:

Wtorek: 9.00 - 12.00
Piątek: 9.00 - 12.00    

POBIERZ WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI (word)

POBIERZ WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI (pdf)

 


 

Pomoc prawną można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką tel. 800 007 707 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Możliwy jest też kontakt z Federacją Konsumentów - Oddział we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 95, tel. 71 344 19 97. 
Oddział czynny jest w następujących godzinach

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

13:00-18:00

11:00-16:00

11:00-16:00

13:00-18:00

nieczynne

nieczynne
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna działalności:
-Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.)

Tryb załatwiania spraw:

Porady prawne mieszkańcom powiatu oleśnickiego udzielane są:
-telefonicznie,
-korespondencyjnie,
-osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.

Kompetencje rzecznika konsumentów:

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji rzecznika konsumentów należy:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi


Poniżej linki do aktów prawnych dotyczących ochrony konsumenta m.in. o prawach konsumenta, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, prawie bankowym i energetycznym:

Ustawa o prawach konsumenta
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827

Kodeks cywilny
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071711206

Prawo przewozowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840530272

Ustawa o usługach hotelarskich i turystycznych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330884

Ustawa o kredycie konsumenckim
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Prawo bankowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939

Prawo energetyczne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

Prawo telekomunikacyjne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070500331


INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC I PORADY DLA KONSUMENTÓW:

Urząd Regulacji Energetyki, Południowo-Zachodni 
Oddział Terenowy URE we Wrocławiu
Obszar działania: woj. dolnośląskie i opolskie
Marszałka J.Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel. 071/780-38-29, 071/780-38-28, 071/780-38-20
faks 071/780-38-05
e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura UKE we Wrocławiu
Marszałka J.Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław
tel. 71/348-86-50
fax 71/348-86-76
e-mail: wroclaw@uke.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 
50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
tel. 71/344-20-38
faks 71/344-26-02
e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl
https://wiih.ibip.wroc.pl/public/

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO
Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. 71/34-69-100
Zajmuje się sprawami z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
środa 10.00 - 17.00

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22/531-03-01
kancelaria@uodo.gov.pl

 


Informację wytworzył: Anna Dymińska Data modyfikacji: 2021-08-25 14:45:13 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-05-04 15:02:46
Za informację odpowiada: Halina Szydłowska Liczba wyświetleń: 2967