Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2008- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Marzec 2008


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XV/102/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XV/103/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 r.

Nr XV/104/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu z działalności za 2007 r.

Nr XV/105/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XV/106/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Sycowie.

Nr XV/107/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki na rok 2008.

Nr XV/108/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/265/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego do tabeli zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie.

Nr XV/109/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/262/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego do tabeli zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Nr XV/110/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego do tabeli zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

Nr XV/111/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 marca 2008 r.Dodany: 2008-04-01 17:13:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.02.2008 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2008.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-19 08:57:27
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-05 13:59:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2953