Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Archiwum - Zamówienia 2013

Wybór banku w celu udzielenia kredytu konsolidacyjnego

Wybór banku w celu udzielenia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 50.290.000 PLN przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Data utworzenia: 03.10.2013

 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Kredyt konsolidacyjny -ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2013-10-03 12:09:52

Kredyt konsolidacyjny- SIWZDodany: 2013-10-03 12:10:57

Załączniki do SIWZ ( format WORD)Dodany: 2013-10-03 12:12:52

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 22.10.2013Dodany: 2013-10-22 11:38:41

Uzupełniony Formularz KlientaDodany: 2013-10-22 11:40:43

Opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2013Dodany: 2013-10-22 11:42:31

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2012r.Dodany: 2013-10-22 11:45:11

Ostatnia zmiana do Uchwały BudżetowejDodany: 2013-10-22 11:46:55

Ostatnia zmiana do WPFDodany: 2013-10-22 11:48:04

Bilans SzpitalDodany: 2013-10-22 11:52:01

Sprawozdanie szpital za okres styczeń-czerwiec 2013Dodany: 2013-10-22 11:53:25

Sprawozdanie Rb-Z II kwartałDodany: 2013-10-22 11:54:49

Sprawozdanie Rb-Z III kwartałDodany: 2013-10-22 11:55:25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDodany: 2013-10-22 12:02:51

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 30.10.2013Dodany: 2013-10-30 11:06:50
Uwaga zmiania terminu składania ofert na 22.11.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.10.2013Dodany: 2013-10-30 11:08:27

Uchwała Rady Powiatu w sprawie konsolidacji kredytuDodany: 2013-10-30 11:13:17

Bilans i rachunek wyników Lotnisko Oleśnica Sp. z o.o.Dodany: 2013-10-30 11:14:49

Poprawiony formularz ofertowy-załącznik nr 1 do SIWZ 30.10.2013Dodany: 2013-10-30 15:09:08

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012Dodany: 2013-11-07 12:52:09

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.11.2013Dodany: 2013-11-20 14:39:45

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2013Dodany: 2013-11-20 14:40:52

Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19.11.2013Dodany: 2013-11-20 14:41:48

Opinie RIO dot. możliwości spłat kredytów podlegających konsolidacji 2007-2012Dodany: 2013-11-20 14:45:22

Zawiadomienie o wyborze ofertyDodany: 2013-11-27 08:52:23


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2013-11-27 08:52:22
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2013-10-03 11:35:57
Za informację odpowiada: Anna Leśniewska Liczba wyświetleń: 3807