Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Komunikaty

Raport z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego

Z dnia 2010/4/23
Ważne od 2010/1/28

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleśnickiego wg stanu na 30 listopada 2009 r.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego  informuje, że uchwałą nr 11/2010 z dnia 28.01.2010 r. zostały przedłożone Radzie Powiatu i Zarządowi Województwa: raport z realizacji zadań zawartych   w Programie Ochrony Środowiska i sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleśnickiego.


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ - POS i SPRAWOZDANIE Z PGO POWIAT OLEŚNICKIDodany: 2013-09-29 19:03:50


Informację wytworzył: Jarosław Ptak Data modyfikacji: 2013-09-29 19:03:50
Informację opublikował: Jarosław Ptak Data utworzenia: 2013-09-29 19:02:10
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 3327