Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Archiwum - Zamówienia 2014

Konwersja istniejących danych cyfrowych obejmujących dane państwowego zasobu kartograficznego szczebla powiatowego do struktur bazy hurtowni GEOMATIK

„Konwersja istniejących danych cyfrowych obejmujących dane państwowego zasobu kartograficznego szczebla powiatowego do struktur bazy hurtowni GEOMATIKUS zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007”


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2014-08-27 12:23:51

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Dodany: 2014-08-27 12:24:20

załącznik nr 1 do SIWZ warunki techniczneDodany: 2014-08-27 12:25:51

załączniki 2-7 Dodany: 2014-08-27 12:28:44

wzór umowy-załącznik nr 8 do SIWZDodany: 2014-08-27 12:30:18

Zawiadomienie o wyborze ofertyDodany: 2014-09-08 10:39:51


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2014-09-08 10:39:51
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2014-08-27 12:22:18
Za informację odpowiada: Anna Leśniewska Liczba wyświetleń: 3062