Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Styczeń 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:17:11
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2030.

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:17:54
Uchwała Budżetowa na rok 2015.

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:18:45
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Potyrały z funkcji delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:19:10
w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:19:43
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oleśnicy.

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:20:08
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu finansowania działalności leczniczej Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz zwiększenia poziomu finansowania leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r.Dodany: 2015-02-06 15:20:38
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-05-08 15:36:37
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-01-05 13:19:36
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3202