Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2017 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXXIX/325/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 12:28:36
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 – 2031

Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 12:29:30
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r.

Uchwała nr XXXIX/327/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 12:30:56
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Uchwała nr XXXIX/328/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 12:32:28
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031

Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 12:34:48
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/331/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 13:13:15
w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2018 – 2020

Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 13:14:17
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2018

Uchwała nr XXXIX/333/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 13:15:47
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie

Uchwała nr XXXIX/334/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2017-12-28 13:18:32
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r.Dodany: 2018-01-17 11:31:40
Uchwała budżetowa na rok 2018.


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-01-17 11:33:38
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2017-12-28 12:26:56
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2392