Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2018

Dostawa laptopa, konsoli, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2018-10-04 12:35:02

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDodany: 2018-10-04 12:37:33

Załącznik nr 1 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2018-10-04 12:39:19

test wydajności Passmark, CPU Mark Dodany: 2018-10-04 12:40:37

załączniki od 2 do 4 w wersji edytowalnejDodany: 2018-10-04 12:43:11

załącznik nr 5 wzór umowyDodany: 2018-10-04 12:44:24

Modyfikacja treści siwz- w zakresie cz. I zamówieniaDodany: 2018-10-11 14:00:55

zmodyfikowanyw zakresie cz. I- zalącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2018-10-11 14:04:43

ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDodany: 2018-10-11 14:10:43

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2018-10-18 14:14:17

Zawiadomienie o wyborze oferty,odrzuceniu oferty w cz. VII oraz unieważnieniu postępownia w częściacDodany: 2018-10-29 13:19:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu postępowaniaDodany: 2018-11-19 08:25:13


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2018-11-19 08:25:13
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2018-10-04 12:33:34
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 2393