Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2018

Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na obszarze miasta Twardogóra - II etap wykonania projektu technicznego GN.6640.1154.2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

zapytanie ofertoweDodany: 2018-03-26 08:48:47

załącznik nr 1- warunki techniczneDodany: 2018-03-26 08:50:21

zalącznik nr 2 projekt umowyDodany: 2018-03-26 08:51:46

szkic osnowy 6.154.16-wykonanej w ramach I etapu prac- załącznik nr 1 do warunków technicznychDodany: 2018-03-26 08:53:16

mapa projektu modernizacji 6.154.16- - załącznik nr 2 do warunków technicznychDodany: 2018-03-26 08:54:33

opis projektu technicznego GN.6640.1154.2015 - załącznik nr 3 do warunków technicznychDodany: 2018-03-26 08:56:48

mapa inwentaryzacji istniejacej osnowy geodezyjnej 6.154.16-załącznik nr 4 do warunków technicznychDodany: 2018-03-26 08:58:10

legenda- załącznik nr 5 do warunków technicznychDodany: 2018-03-26 08:58:53

załączniki 3,4,5,6, do zapytania ofertowego w wersji edytowalnejDodany: 2018-03-26 09:01:38

Informacja o wynikach postępowaniaDodany: 2018-04-13 10:18:57

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2018-04-23 13:46:26


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2018-04-23 13:46:26
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2018-03-26 08:44:17
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 2352