Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Nieodpłatna pomoc prawna - 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała Nr 127/2018 Zarządu Powiatu Olesnickiego z dnia 23 października 2018r Dodany: 2018-10-23 11:20:46
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r

Załącznik do Uchwały -Ogłoszenie o konkursie Dodany: 2018-10-23 11:23:00

Załączniki do Ogłoszenia o konkursie Dodany: 2018-10-23 11:26:00

Wzór oferty Dodany: 2018-10-23 11:28:11

Wzór umowyDodany: 2018-10-23 11:28:29

Wzór sprawozdaniaDodany: 2018-10-23 11:28:46

Uchwała Nr 128/2018 Zarządu Powiatu Olesnickiego z dnia 23 października 2018r Dodany: 2018-10-23 11:33:38
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2018-10-23 11:33:38
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2018-10-08 09:38:24
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1617