Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

załączniki od 1 do 3 w wersji edytowalnejDodany: 2019-06-25 14:06:49

załącznik nr 4 - projekt umowyDodany: 2019-06-25 14:12:17

Zapytanie ofertoweDodany: 2019-06-25 14:24:33

projekt wykonawczy- część III zamówieniaDodany: 2019-06-25 14:40:29

projekt budowlany- część III zamówieniaDodany: 2019-06-25 14:41:11

zdjęcia- część III zamówieniaDodany: 2019-06-25 14:41:48

Protokół z przeprowadzonego postępowania oraz wybór oferty na część I zamówieniaDodany: 2019-07-03 08:55:36

Wybór oferty w części III zamówieniaDodany: 2019-08-30 15:05:07

Wybór oferty w części II zamówieniaDodany: 2019-10-31 08:56:06


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2019-10-31 08:56:06
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-06-25 13:56:53
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 2340