Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki- II postępowanie


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

projekt wykonawczyDodany: 2019-12-20 14:23:59

projekt budowlanyDodany: 2019-12-20 14:24:31

Tymczasowa organizacja ruchuDodany: 2019-12-20 14:25:13

Stała organizacja ruchuDodany: 2019-12-20 14:25:47

PrzedmiarDodany: 2019-12-20 14:26:28

STWiORBDodany: 2019-12-20 14:29:43

załącznik nr 12 do SIWZ- harmonogram Wykonawcy zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejsDodany: 2019-12-20 14:34:09

załącznik nr 7 do SIWZ- projekt umowyDodany: 2019-12-20 14:35:25

SIWZ wersja edytowalnaDodany: 2019-12-20 14:36:31

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2019-12-20 15:34:21

SIWZDodany: 2019-12-20 15:35:59

Wyjaśnienia treści siwzDodany: 2020-01-14 12:43:17

badania geotechniczne podłoża drogi powiatowej w Niwkach Kraszowskich na dz. nr 178/2 onręb Niwki KrDodany: 2020-01-14 12:44:36

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2020-01-17 11:33:05

Zawiadomienie o wyborze ofertyDodany: 2020-01-30 14:32:01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2020-02-07 09:19:54


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2020-02-07 09:19:54
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-12-20 14:21:18
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 537