Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Interpelacja radnego P.Karaska zgłoszona na III sesji Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 17.01.2019 r.Dodany: 2019-01-18 12:59:32

Odpowiedź Starosty Oleśnickiego na interpelację radnego P.Karaska Dodany: 2019-01-31 09:41:42

Interpelacja radnej R.Wojciechowskiej zgłoszona na V sesji Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 21 marcaDodany: 2019-03-22 13:30:44

Odpowiedź Starosty Oleśnickiego na interpelację radnej R.WojciechowskiejDodany: 2019-04-04 13:06:14

Zapytanie radnego P.Karaska z XIV sesji Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 23.01.2020 r. Dodany: 2020-02-06 15:07:46

Odpowiedź na zapytanie P.KaraskaDodany: 2020-02-06 15:08:33

Zapytanie radnej R.Wojciechowskiej zgłoszone na XV sesji Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 16.04.2020Dodany: 2020-04-23 11:31:51

Odpowiedź na zapytanie radnej Renaty Wojciechowskiej Dodany: 2020-04-29 10:20:02

Zapytanie radnego Alojzego Kuliga zgłoszone na XVI sesji Rady Powiatu w dniu 18.06.2020 r.Dodany: 2020-06-19 10:03:14

Odpowiedź na zapytanie radnego Alojzego KuligaDodany: 2020-07-09 14:44:35


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-07-09 14:44:35
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2019-01-18 12:57:07
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1835