Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

SIWZDodany: 2019-05-29 15:02:56

projekt budowlanyDodany: 2019-05-29 11:39:12

Pozwolenie na budowę- decyzja nr I-430/2018Dodany: 2019-05-29 11:40:24

PrzedmiarDodany: 2019-05-29 11:41:11

załączniki do siwz w wersji edytowalnejDodany: 2019-05-29 11:44:37

załącznik nr 7 do siwz- wzór umowyDodany: 2019-05-29 11:46:22

STWIORDodany: 2019-05-29 12:19:42

SIWZ wersja edytowalnaDodany: 2019-05-29 15:03:40

Pozwolenie na budowę decyzja i-313/2019Dodany: 2019-05-29 15:19:13

projekt budowlany zmian-budowa instalacji sygn.pożarowejDodany: 2019-05-29 15:21:29

E1 REV1- rzut parteru instalacja elektrycznaDodany: 2019-05-29 15:22:25

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2019-05-29 15:29:31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDodany: 2019-05-29 17:00:06

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2019-06-13 14:45:58

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaDodany: 2019-06-13 14:48:16


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2019-06-13 15:31:03
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-05-29 11:27:32
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 2058