Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2019 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - sierpień


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr IX/66/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:32:04
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031

Uchwała nr IX/67/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:33:36
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr IX/68/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:34:35
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:35:22
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:36:10
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:37:25
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:38:18
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:39:13
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Oleśnickiego od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:40:02
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu rozpatrywania skarg przez Radę Powiatu

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:42:16
w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2019 – 2022

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:43:03
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:47:12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:47:59
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-09-04 13:48:44
w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną rady Powiatu Oleśnickiego

Wyniki głosowańDodany: 2019-09-23 08:49:55


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2019-09-23 08:49:55
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-09-04 13:19:41
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1844