Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


Starostwo Powiatowe w Oleśnicy  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Oleśnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starosta Oleśnicki  ustalił na terenie Powiatu oleśnickiego cztery punkty  pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest  udzielana nieodpłatnie pomoc dla  osób uprawnionych, określonych w.w ustawą. Punkty te są umiejscowione w lokalach pozostających  w  zasobach powiatu  i  gmin.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 został   usytuowany w budynku  Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 10, pok.211a , natomiast pozostałe trzy punkty zostały zlokalizowane w gminnych  lokalach, na  podstawie  zawartych porozumień : punkt nr 2 - na terenie gminy Syców , punkt nr 3 - na terenie gminy Bierutów, punkt nr 4 - na terenie gminy Twardogóra.
 
Punkt nr 1 został powierzony do prowadzenia radcom prawnym, a punkt nr 2 adwokatom, na mocy porozumienia z dnia 30.10.2015 r. zawartego przez Powiat oleśnicki  z  Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką .

Punkty nr  3 i 4 zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz.U z 2015r, poz. 1255) Powiat oleśnicki powierzył  do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym  działalnośc  pożytku publicznego wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2016r
 
Punkt nr 1  - mieści się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy – 56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10, pok.211 a. Prowadzony jest przez radców prawnych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.12.00-16.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą adwokaci.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00

Punkt nr 3 - mieści się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12. Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia .Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 znajduje się w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji w Twardogórze , 56-416   Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem” z Oleśnicy  - nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Uwaga! Z dniem  08 sierpnia 2016 r  Punkt nr 4 -  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  czasowo zostanie przeniesiony  do budynku  świetlicy środowiskowej "Harcówka" przy ul. Jagiełły 10 w Twardogórze, w związku z planowanym remontem  budynku  przy ul. 1 Maja 2 gdzie obecnie funkcjonuje  Punkt. Godziny  otwarcia punktu  pozostają bez zmian. 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,|
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2017-01-04 12:26:12 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-11-04 11:27:13
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1990

Strona: 

  1 2 3  

Nast?pna strona