Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Nieodpłatna pomoc prawna


Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Początkowo obejmował on sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad udzielali adwokaci i radcowie prawni. W roku 2018 dokonano licznych zmian, które oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerzają katalog beneficjentów.
Począwszy od 16 maja 2020 r do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Obecnie w skład systemu darmowej pomocy prawnej wchodzą:
1)      nieodpłatna pomoc prawna (od roku 2016),
2)      nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (od roku 2019),
3)      nieodpłatna mediacja (od roku 2020).
Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. Obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.
Aktualnie na terenie Powiatu oleśnickiego funkcjonują 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane w Oleśnicy, Sycowie, Bierutowie i Twardogórze .
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 570 926 267   w godz. 8.00-15.00
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)      nieodpłatną mediację, lub
5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie :
obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 

Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2022-03-09 14:12:47 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2022-03-09 13:56:50
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5366