Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Aktualności:


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zelwni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zelwni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Data dodania: 2020-03-06

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Twardogórze

Ogłoszenie  PKP S.A o przetargu na  zbycie  nieruchomości lokalowej położonej w Twardogórze

Data dodania: 2020-03-05

przeczytaj więcej

Informacja Zarządu Powiatu Oleśnickiego o wyborze partnera projektu

Zarząd Powiatu Oleśnickiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Data dodania: 2020-02-10

przeczytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Obwieszczenie  Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w  sprawie  wydania pozwolenia  wodnoprawnego na legalizację wykonania urządzenia  wodnego, w  zakresie  jego likwidacji.

Data dodania: 2020-01-24

przeczytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 10.4.1

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Data dodania: 2020-01-17

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w  Sycowie  przy ul. Kolejowej 34

Data dodania: 2019-10-03

przeczytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu Województwu Dolnośląskiemu pozwoleń wodnoprawnych

Obwieszczenie o wydaniu Województwu Dolnośląskiemu pozwoleń wodnoprawnych w związku z  realizacją  zadania "Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy"

Data dodania: 2019-09-20

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego, ewidencyjnie jako działki nr 203/9 AM-9 o pow. 1,3193 ha, oraz nr 203/10 AM-9 o pow. 0,6404 ha, obręb  Międzybórz

Data dodania: 2019-09-20

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego, ewidencyjnie jako działki nr 203/8 AM-9 o pow. 0,3085 ha, obręb  Międzybórz

Data dodania: 2019-09-20

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie użytkowania wieczystego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego, ewidencyjnie jako działki nr 1/3 o pow. 0,1501 ha oraz  1/4 o pow. 0,0218 ha  AM-27, obręb  Twardogóra wraz z  prawem własności znajdująch się na  niej zabudowy

Data dodania: 2019-08-21

przeczytaj więcej

     1 2 3 4 5 6 7    Nast?pna strona  Ostatnia strona