Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Aktualności:


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.5.421.488.2018.ZC z dnia 17.12.2018r.

Data dodania: 2019-01-02

przeczytaj więcej

Informacja o dniu wolnym od pracy w PSSE w Oleśnicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r., dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W zamian dniem pracującym będzie sobota 15 grudnia 2018 r. 

Data dodania: 2018-11-29

przeczytaj więcej

Informacja

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego/wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

Data dodania: 2018-10-09

przeczytaj więcej

Lista rankingowa z rozstrzygniętego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad. publ. w 2018r. : edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Lista rankingowa z rozstrzygniętego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie: edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Data dodania: 2018-09-07

przeczytaj więcej

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie  konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w  obszarze ekologii i ochrony zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa  przyrodniczego:   Edukacja ekologiczna  dzieci i młodzieży

Ogłoszenie

Data dodania: 2018-07-12

przeczytaj więcej

Informacja o unieważnieniu konkursu

Informacja  o unieważnieniu konkursu na wsparcie realizacji zadania w  obszarze ekologii i ochrony zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa  przyrodniczego:   Edukacja ekologiczna  dzieci i młodzieży

Informacja

Uzasadnienie

 

Data dodania: 2018-07-12

przeczytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie  konkursu na  powierzenie  realizacji zadania  publicznego w  obszarze ekologii i ochrony zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa  przyrodniczego: Ochrona wód  i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na  terenie powiatu oleśnickiego.

 

Lista rankingowa

Data dodania: 2018-07-12

przeczytaj więcej

Konkurs ofert - Edukacja ekologiczna

Starosta Oleśnicki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie:

Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Data dodania: 2018-06-14

przeczytaj więcej

Konkurs ofert - Ochrona wód

Starosta Oleśnicki ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie:

Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami na terenie Powiatu Oleśnickiego

Data dodania: 2018-06-14

przeczytaj więcej

Pozwolenie wodnoprawne

Informacja Starosty Oławskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Data dodania: 2018-01-04

przeczytaj więcej

     1 2 3 4 5 6 7    Nast?pna strona  Ostatnia strona