Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Aktualności:


Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w  Sycowie  przy ul. Kolejowej 34

Data dodania: 2019-08-07

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w  Sycowie  przy ul. Kolejowej 32

Data dodania: 2019-08-07

przeczytaj więcej

Decyzja Starosty Oleśnickiego nr SN-S.6820.3.2019 z dnia 02.08.2019r.

Decyzja Starosty Oleśnickiego nr  SN-S.6820.3.2019 z dnia 02.08.2019r. o nieodpłatnym nabyciu z  mocy prawa  z dniem 1 stycznia  2016r. mienia  po wykreślonym z  rejestru sądowego podmiocie pod  nazwą Rolnicza  Spółdzielnia  Produkcyjna  w  Miłowicach

Data dodania: 2019-08-06

przeczytaj więcej

Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego o zamiarze wszczęcia  postępowania administracyjnego w  trybie  art. 124a i art. 124b ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

Data dodania: 2019-08-06

przeczytaj więcej

Informacja Dyrektora Zlewni w Lesznie

Informacja Dyrektora Zlewni w Lesznie w  sprawie  wydania  pozwolenia  wodnoporawnego na  wykonanie  urządzenia  wodnego na  terenie  działki nr  282/2, obręb  Nowy Dwór , gmina  Syców.

Data dodania: 2019-07-25

przeczytaj więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w  Lesznie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w  sprawie  wygaszenia  pozwolenia  wodnoprawnego wydanego decyzją  Starosty  Oleśnickiego z  dnia  06.10.2009r. znak: SR.6223/52/2009

Data dodania: 2019-07-18

przeczytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie  pozwoleń wodnoprawnych w związku z  realizacją  zadania "Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy"

Data dodania: 2019-07-18

przeczytaj więcej

Ogłoszenie o pracy na umowę zlecenie w Wydziale Środowiska i Nieruchomości

Data dodania: 2019-06-24

przeczytaj więcej

Debata nad Raportem o stanie powiatu oleśnickiego

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2019 r. podczas sesji rady powiatu oleśnickiego odbędzie się debata nad Raportem o stanie powiatu oleśnickiego w roku 2018. W debacie głos zabrać mogą mieszkańcy naszego powiatu. Warunkiem jest pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Data dodania: 2019-06-04

przeczytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.2.421.50.2019.MM 

Data dodania: 2019-05-17

przeczytaj więcej

     1 2 3 4 5 6 7    Nast?pna strona  Ostatnia strona