Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Aktualności:


Informacja o zmianie terminów, zawartych w zapytaniu ofertowym na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Informacja o zmianie terminów, zawartych w zapytaniu ofertowym na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Data dodania: 2020-10-12

przeczytaj więcej

Ogłoszenie o możliwości wynajmu lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Ogłoszenie  o możliwości wynajmu lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Data dodania: 2020-10-06

przeczytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wszęcia postępowiania w trybie art. 124a i art.124b u.g.n.

 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego w sprawie wszęcia postępowiania w trybie art. 124a i art.124b u.g.n.

Data dodania: 2020-10-01

przeczytaj więcej

Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego o zamiarze wszęcia postępowiania w trybie art. 124a i art.124b u.g.n.

Ogłoszenie Starosty Oleśnickiego o zamiarze wszęcia postępowiania w  trybie  art. 124a i art.124b u.g.n.

Data dodania: 2020-07-23

przeczytaj więcej

Raport o stanie powiatu oleśnickiego za rok 2019

Informujemy, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), podczas XVI sesji Rady Powiatu Oleśnickiego w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 16.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10 w Oleśnicy, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Oleśnickiego za rok 2019.

Data dodania: 2020-06-01

przeczytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęściu postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Skarb Państwa nieruchomości należących do Roln

Zawiadomienie o wszczęściu postępowania w sprawie nabycia przez SP nieruchomości należących do RSP w Dalborowicach

Data dodania: 2020-05-28

przeczytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zelwni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zelwni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Data dodania: 2020-03-06

przeczytaj więcej

Ogłoszenie PKP S.A o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Twardogórze

Ogłoszenie  PKP S.A o przetargu na  zbycie  nieruchomości lokalowej położonej w Twardogórze

Data dodania: 2020-03-05

przeczytaj więcej

Informacja Zarządu Powiatu Oleśnickiego o wyborze partnera projektu

Zarząd Powiatu Oleśnickiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Data dodania: 2020-02-10

przeczytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Obwieszczenie  Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w  sprawie  wydania pozwolenia  wodnoprawnego na legalizację wykonania urządzenia  wodnego, w  zakresie  jego likwidacji.

Data dodania: 2020-01-24

przeczytaj więcej

Pierwsza strona  Poprzednia strona    1 2 3 4 5 6 7    Nast?pna strona  Ostatnia strona