Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


 Władze Powiatu
 Rada Powiatu
 Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji
 Rok 2013
 Rok 2013
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Wrzesień
 Sierpień
 Listopad
 Październik
 Rok 2014
 Rok 2014
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Sierpień - sesja nadzwyczajna
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Protokoły z sesji Rady Powiatu V kadencji
 Protokoły
 Rok 2014
 Rok 2014
 Rok 2015
 Rok 2015
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik - sesja nadzwyczajna
 Październik
 Listopad
 Rok 2016
 Rok 2016
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Sierpień
 Wrzesień - sesja nadzwyczajna
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Grudzień - sesja nadzwyczajna
 Rok 2017
 Rok 2017
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2018
 Rok 2018
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Protokoły sesji VI kadencji Rady Powiatu
 Protokoły VI kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego
 Rok 2019
 Styczeń
 Marzec - sesja nadzwyczajna
 Marzec
 Rok 2018
 Listopad
 Grudzień
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2018
 Rok 2019
 Rok 2020
 Rok 2021
 Rok 2022
 Komisje Rady Powiatu Oleśnickiego
 Zarząd Powiatu
 Protokoły z posiedzeń Zarządu
 Rok 2013
 Rok 2013
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2014
 Rok 2014
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2015
 Rok 2015
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2016
 Rok 2016
 styczeń
 luty
 marzec
 kwiecień
 maj
 czerwiec
 lipiec
 sierpień
 wrzesień
 październik
 listopad
  Rok 2017
 Rok 2017
 styczeń
 luty
 marzec
 kwiecień
 maj
 czerwiec
 lipiec
 sierpień
 wrzesień
 październik
 listopad
 Rok 2018
 Rok 2018
 styczeń
 luty
 marzec
 kwiecień
 maj
 czerwiec
 lipiec
 sierpień
 wrzesień
 październik
 listopad
 Rok 2019
 Rok 2019
 styczeń
 luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2020
 Rok 2020
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2021
 Rok 2021
 Styczeń
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Rok 2022
 Rok 2022
 Styczeń
 Luty
 Transmisje sesji
 Nagrania obrad sesji
 Interpelacje i zapytania radnych
 Jednostki Organizacyjne
 Starostwo Powiatowe
 Statut Powiatu Oleśnickiego
 Regulamin organizacyjny starostwa
 Organizacja wydziałów starostwa
 Organizacja wydziałów
 Organizacja wydziałów - archiwum
 Wykaz Jednostek Organizacyjnych
 Powiatowe Osoby Prawne
 Jednostki Oświatowe
 Starostwo Powiatowe
 Kontakt
 2018
 2019
 Rachunki bankowe
 Informacje
 Wydziały
 Wydział Architektury i Budownictwa
 Pozwolenie na budowę
 Pozwolenie na rozbiórkę
 Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na rozbiórkę
 Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych - nie wymagajacych pozwolenia na budowę
 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
 Wnioski i oświadczenia
 Przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia
 Zgłoszenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - 2021 r
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - Refera
  Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - 2022
 ARCHIWUM - Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 2016r.
 Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2017r. Wydział
 Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2017r. Referat
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy Wydział
 Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2018r. Starostw
 Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2018r. Referat
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powia
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia Referat w Sycow
 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy Wydział
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2018
 Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę S
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2017
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2017
 Decyzje wydane przez Wydział Architektury i Budow
 Rejestr wydanych decyzji w 2016 r.
 Rejestr wydanych decyzji w 2016 r.
 Decyzje wydane przez wydział Architektury i Budow
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2015
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2015
 Decyzje wydane przez Wydział Architektury i Budow
 Decyzje wydane przez Referat Wydziału Architektur
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2014
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2014
 Decyzje wydane przez Wydział Architektury i Budow
 Decyzje wydane przez Referat Wydziału Architektur
 Rejestr wydanych decyzji o zezwoleniu na realizacj
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2019
 Rejestr wydanych decyzji w 2019r. - Referat Wydziału AB w Sycowie
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2020
 Rejestr wydanych decyzji w roku 2020
 Rejestr wydanych decyzji w 2020 r. - Wydział AB
 Zawiadomienia
 Obwieszczenia
 Obwieszczenia dot. ZRID
 Obwieszczenia dot. ZRID
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego
 Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 Rejestracja klubu sportowego
 Stypendium dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 Druk wniosku o dotację na remont obiektów zabytkowych i druk sprawozdania
 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 Oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufc
 Korekta listy rankingowej z rozstrzygnięcia otwar
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie rea
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organ
 Nowy projekt programu współpracy powiatu oleśn
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realiz
  Oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie zł
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organ
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy po
 Oferta Akademii Piłkarskiej Oleśnica złożona w
 Oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie zło
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organ
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Nie rozstrzygnięto otwartego konkursu ofert na re
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy po
 Oferta Stowarzyszenia „AKCENT” działającego
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej
 Program współpracy Powiatu oleśnickiego z organ
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zad
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Oferta Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Mło
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy po
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organ
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada
 Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Po
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkur
 Informacja o wyborze partnera projektu
 Oferta Stowarzyszenia Oddział Regionalny Olimpiad
 Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konk
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan
 Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w
 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkur
 Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie zadania publ
 Uchwała nr 395/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickieg
 Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w
 Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych
 Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy
 Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickieg
 Wyniki konsultacji społecznych dotyczących progr
 Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w
 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji za
 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkur
 Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych
 Podstawowa kwota dotacji
 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji
 Wydział Organizacyjny
 Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
 Stowarzyszenia
 Zezwalanie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 Wydział Środowiska i Nieruchomości
 Komunikaty
 Komunikaty Wydziału Środowiska i Nieruchomości
 Raport z Programu Ochrony Środowiska
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
 Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
 Powiatowy Program Ochrony Środowiska
 Sprawozdanie z zadań zawartych w Programie Ochron
 Ogłoszenie dot. Aneksu do Programu Ochrony Środo
 Raport z realizacji zadań zawartych w Programie O
 Pozwolenie zintegrowane ENEA
 Pozwolenie zintegrowane MGK
 Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sp
 Obwieszczenia dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 Zakres prac wydziału
 Wnioski
 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
 Struktura wewnętrzna Wydziału
 Szczegółowy zakres działania Wydziału GK
 Portal Obsługi klienta
 Wzory druków
 Druki do pobrania
 Gdzie wysyłać
 Zawiadomienie ws. wznowienia znaków granicznych działki w obrębie Kijowice
 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic
 Zawiadomienie o wznowieniu i przyjęciu granic
 Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
 Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg
 O.S.K. Statystyka
 Status spraw interesanta
 Wnioski do pobrania
 OSK WYKAZ
 SKP WYKAZ
 Plan Transportowy
 Wydział Finansowy
 Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu
 Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
 Sekretarz Powiatu
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 Audytor wewnętrzny
 Inspektor Danych Osobowych
 Zespół Radców Prawnych
 Zespół ds. Informatyki
 Dokumenty
 Oświadczenia majątkowe
 Oświadczenia Radnych
 Koniec kadencji 2014 - 2018
 Za rok 2019
 Za rok 2020
 Pozostałych zobowiązanych osób
  rok 2019
 rok 2020
 Oświadczenia majątk.członków zarządu(odwołan
 Oświadczenia majątkowe za rok 2020
 Uchwały
 Uchwały Rady
 2008- III kadencja Rady
 Katalog Uchwał Rady - rok 2008
 Uchwały Rady - Luty 2008
 Uchwały Rady - Marzec 2008
 Uchwały Rady - Kwiecień 2008
 Uchwały Rady - Maj 2008
 Uchwały Rady - Czerwiec 2008
 Uchwały Rady - Sierpień 2008
 Uchwały Rady - Wrzesień 2008
 Uchwały Rady - Listopad 2008
 Uchwały Rady - Budżet 2009
 2009- III kadencja Rady
 Katalog Uchwał Rady - rok 2009
 Uchwały Rady - Luty 2009
 Uchwały Rady - Marzec 2009
 Uchwały Rady - Kwiecień 2009
 Uchwały Rady - Czerwiec 2009
 Uchwały Rady - Lipiec 2009
 Uchwały Rady - Wrzesień 2009
 Uchwały Rady - Październik 2009
 Uchwały Rady - Listopad 2009
 2010- III kadencja Rady
 Katalog Uchwał Rady - rok 2010
 Uchwały Rady - Marzec 2010
 Uchwały Rady - Kwiecień 2010
 Uchwały Rady - Maj 2010
 Uchwały Rady - Czerwiec 2010
 Uchwały Rady - Sierpień 2010
 Uchwały Rady - Wrzesień 2010
 Uchwały Rady - Październik 2010
 Uchwały Rady - Listopad 2010
 2011- IV kadencja Rady
 Katalog Uchwał Rady - rok 2011
 Uchwały Rady - Luty 2011
 Uchwały Rady - Marzec 2011
 Uchwały Rady - Kwiecień 2011
 Uchwały Rady - Maj 2011
 Uchwały Rady - Czerwiec 2011
 Uchwały Rady - Sierpień 2011
 Uchwały Rady - Wrzesień 2011
 Uchwały Rady - Październik 2011
 Uchwały Rady - Listopad 2011
 2012- IV kadencja Rady
 Katalog Uchwał Rady - rok 2012
 Uchwały Rady - Luty 2012
 Uchwały Rady - Marzec 2012
 Uchwały Rady - Kwiecień 2012
 Uchwały Rady - Maj 2012
 Uchwały Rady - Czerwiec 2012
 Uchwały Rady - Sierpień 2012
 Uchwały Rady - Wrzesień 2012
 Uchwały Rady - Październik 2012
 Uchwały Rady - Listopad 2012
 2013- IV kadencja Rady
 Katalog Uchwał Rady - rok 2013
 Uchwały Rady - Luty 2013
 Uchwały Rady - Marzec 2013
 Uchwały Rady - Kwiecień 2013
 Uchwały Rady - Maj 2013
 Uchwały Rady - Czerwiec 2013
 Uchwały Rady - Sierpień 2013
 Uchwały Rady - wrzesień 2013
 Uchwały Rady - październik 2013
 Uchwały Rady - listopad 2013
 2014 - IV kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2014
 Uchwały Rady - luty 2014
 Uchwały Rady - marzec 2014 r.
  Uchwały Rady - maj 2014 r.
 Uchwały Rady - czerwiec 2014 r.
 Uchwały Rady - sierpień 2014 r.
 Uchwały Rady - wrzesień 2014 r.
 2014 - V kadencja Rady
 2015 - V kadencja Rady
  Katalog uchwał Rady - rok 2015
 Uchwały Rady - Styczeń 2015
 Uchwały Rady - Luty 2015
 Uchwały Rady - Marzec 2015
 Uchwały Rady - Kwiecień 2015
  Uchwały Rady - Maj 2015
 Uchwały Rady - Czerwiec 2015
 Uchwały Rady - Lipiec 2015
 Uchwały Rady - Sierpień 2015
 Uchwały Rady - Wrzesień 2015
  Uchwały Rady - Październik 2015
  Uchwały Rady - Listopad 2015
 2016 - V kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2016
 Uchwały Rady - Styczeń 2016
 Uchwały Rady - Luty 2016
 Uchwały Rady - Marzec 2016
  Uchwały Rady - Kwiecień 2016
  Uchwały Rady - Maj 2016
 Uchwały Rady - Czerwiec 2016
 Uchwały Rady - Sierpień 2016
 Uchwały Rady - Wrzesień 2016
 Uchwały Rady - Październik 2016
 Uchwały Rady - Listopad 2016
 2017 - V kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2017
 Uchwały Rady - Luty 2017
 Uchwały Rady - Marzec 2017
 Uchwały Rady - Kwiecień 2017
 Uchwały Rady - Maj 2017
 Uchwały Rady - Czerwiec 2017
 Uchwały Rady - Sierpień 2017
 Uchwały Rady - Wrzesień 2017
 Uchwały Rady - Październik
 Uchwały Rady - Listopad
 2018 - V kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2018
 Uchwały Rady - Luty 2018
 Uchwały Rady - marzec 2018
 Uchwały Rady - kwiecień
 Uchwały Rady - maj
 Uchwały Rady - czerwiec
 Uchwały Rady - sierpień
 Uchwały Rady - wrzesień
 2018 - VI kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2018 - VI kadencja
 Uchwały Rady - Listopad
 2019 - VI kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2019
 Uchwały Rady - Styczeń
 Uchwały Rady - Marzec - sesja nadzwyczajna
 Uchwały Rady - Marzec
 Uchwały Rady - Kwiecień
 Uchwały Rady - Maj
 Uchwały Rady - Czerwiec
 Uchwały Rady - sierpień
 Uchwały Rady - wrzesień
 Uchwały Rady - Październik
 Uchwały Rady - Listopad
 2020 - VI kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2020
 Uchwały Rady - Styczeń
 Uchwały Rady - Kwiecień
 Uchwały Rady - Czerwiec
 Uchwały Rady - Sierpień
 Uchwały Rady - Wrzesień
 Uchwały Rady - Październik
 Uchwały Rady - Listopad
  2021 - VI kadencja Rady
 Katalog uchwał Rady - rok 2021
 Uchwały Rady - Styczeń
 Uchwały Rady -Luty (sesja nadzwyczajna)
 Uchwały Rady - Marzec
 Uchwały Rady - Kwiecień
 Uchwały Rady - Maj
 Uchwały Rady - Czerwiec
 Uchwały Rady - Lipiec
 Uchwały Rady - Sierpień (sesja nadzwyczajna)
 Uchwały Rady - Sierpień
 Uchwały Rady - Wrzesień
 Uchwały Rady - Październik
 Uchwały Rady - Listopad
 2022 - VI kadencja Rady
 Katalog uchwał rady - rok 2022
 Uchwały Rady - Styczeń
 Uchwały Zarządu
 Uchwały Zarządu - rok 2008
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 Zarządzenia
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
  2022
 Ochrona danych osobowych
 Zamówienia Publiczne
 Zamówienia Publiczne
 Plan postępowań o udzielenie zamówienia, jakie
 Profil nabywcy
 Zamówienia powyżej 30 000 EURO
 Zamówienia powyżej 30 000 euro
 Zamówienia 2016
 Archiwum - Zamówienia 2015
 Archiwum - Zamówienia powyżej 30 000 EURO
 Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady i rem
 Budowa kanalizacji deszczowej przy Liceum Ogólno
 Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady i rem
 Archiwum - Zamówienia 2014
 Archiwum - Zamówienia powyżej 30 000 EURO
 Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy p
 Konwersja istniejących danych cyfrowych obejmują
 Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Starost
 Archiwum - Zamówienia 2013
 Archiwum - Zamówienia powyżej 14 000 EURO
 Wybór banku w celu udzielenia kredytu konsolidacy
 Zakup i dostawa materiałów biurowych i tonerów
 Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źród
 Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przew
 Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źród
 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do ozna
 Zakup i dostawa 9-osobowego fabrycznie nowego samo
 Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy p
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
 Zamówienia 2016
 Zamówienia 2016
 Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły
 Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły - przetarg
 Modernizacja dotychczasowego źródła ciepła na
 Zamówienia 2017
 Zamówienia 2017
 Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pra
 Dostawa sprzetu komputerowego do wyposażenia prac
 DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ
 „Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowan
 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO WYPOSAŻENIA PRA
 „Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowan
 Zamówienia 2018
 Zamówienia 2018
 „Przetworzenie materiałów geodezyjnego zasobu
 „Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wo
 „Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia
 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do sied
 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „
 Usługa ubezpieczenia Powiatu Oleśnickiego wraz z
 Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych
 Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w II Li
 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, ur
 Dostawa laptopa, konsoli, urządzeń sieciowych o
 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponad
 Zamówienia 2019
 Zamówienia 2019
 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponad
 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszcz
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowoś
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowo
 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszcz
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowo
 Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parking
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejsco
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granic pow
 Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Ole
 Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej
 Zamówienia 2020
 Zamówienia 2020
 Sporządzenie projektu technicznego modernizacji s
 „Realizacja projektu technicznego modernizacji s
 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do sied
 Zamówienia poniżej 30 000 EURO
 Zamówienia poniżej 30 000 euro
 Zamówienia 2016
 Zamówienia publiczne 2016
 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starost
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów ek
 Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchom
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eks
 Usuwanie z drogi pojazdów i prowadzenie całodobo
 Zakup i dostawa 2 sztuk urządzeń wielofunkcyjnyc
 Wymiana okien na parterze w budynku starostwa
 Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchom
 Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy p
 Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT - centr
 Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a usta
 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starost
 Dostawa energii elektrycznej do obiektu Starostwa
 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
 Archiwum - Zamówienia 2015
 Archiwum - Zamówienia poniżej 30 000 EURO
 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starost
 Zaup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksp
 Opracowanie strategii rozwoju powiatu oleśnickieg
 Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchom
 Usuwanie z drogi pojazdów i prowadzenie całodobo
 Usuwanie z drogi pojazdów i prowadzenie całodobo
 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powia
 Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy p
 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Starostw
 Bieżąca konserwacja pokrycia dachowego boksów g
 Bieżąca konserwacja pokrycia dachowego boksów g
 Zakup i dostawa plotera kolorowego dla Starostwa P
 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
 Archiwum - Zamówienia 2014
 Archiwum - Zamówienia poniżej 30 000 EURO
 System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Dróg
 Zakup i dostawa materiałów biurowych i tonerów
 System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Dróg
 Zakup dwóch zestawów komputerowych ,serwera i pr
 Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchom
 Remont dachu nieczynnego kościoła ewangelickiego
 Wykonie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiąc
 Remont schodów wejściowych oraz murków oporowyc
 Druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu Starostw
 Archiwum - Zamówienia 2013
 Archiwum - Zamówienia poniżej 14 000 EURO
 Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchom
 Wybór jednostki do usuwania z drogi pojazdów
 Usługa i dostawa materiałów promocyjnych dla S
 Dostawa energii elektrycznej do obiektu Starostwa
 Dostawa sprzętu komputerowego,monitora oraz urzą
 Dostawa energii elektrycznej do obiektu Starostwa
 Zamówienia 2017
 Zamówienia 2017
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eks
 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starost
 Sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchom
 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
  „Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
 Zamówienia 2018
 Zamówienia 2018
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów ek
 Zakup, dostawa i monataż regałów w Wydziale G
 Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klas
 SPORZĄDZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI
 Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a usta
 Zamówienia 2019
 Zamówienia 2019
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów ek
 Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu fun
 Dostawa i montaż klimatyzatorów w Starostwie Pow
 „MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3
 Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klas
 Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a usta
 Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji In
 Dostawa serwera, oprogramowania wirtualizacyjnego,
 Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji In
 Dostawa serwera, oprogramowania wirtualizacyjnego,
 Zamówienia 2020
 Zamówienia 2020
 Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji dla wybr
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów ek
 Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów ek
 Zapytanie ofertowe o cenę na zakup środków ochr
 „Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i opr
 Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogr
 Zamówienia na usługi społeczne
 Zamówienia na usługi społeczne
 Zamówienia 2017
 Zamówienia publiczne 2017
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne
 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Ka
 Organizacja i przeprowadzenie kursu na koparko ła
 Zamówienia 2018
 Zamówienia publiczne 2018
 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajow
 Organizacja egzaminów dla uczniów i nauczycieli
 Zamówienia 2019
 Zamówienia 2019
 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajow
 Zamówienia 2020
 Zamówienia 2020
 Plany postępowań
 Plany postępowań
 Plany postępowań rok 2018
 Plany postępowań rok 2017
 plan postępowań 2019
 Plan postępowań rok 2020
 Plan postępowań 2021
 Plan postępowań 2022
 Zapytania ofertowe
 Zapytanie ofertowe
 Zapytania ofertowe 2022
 Profil nabywcy
 Wstępne ogłoszenie informacyjne- transport zbior
 Wstępne ogłoszenie informacyjne- transport zbior
 Wstępne ogłoszenie informacyjne- transport zbior
 Platforma zakupowa
 zamówienia powyżej 130 000 zł 2021
 Zamówienia publiczne 2021
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
 Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materi
 „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data C
 „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data C
 „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data C
 „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data C
 „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data C
 Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Ole
 Zamówienia poniżej 130 000 zł 2021
 Zamówienia 2021
 „Zakup i dostawa nowych materiałów eksploatacy
 „Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej 3 k
 Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a usta
 Ogłoszenia wstępne
 Ogłoszenia wstępne 2022
 Wstępne ogłoszenie informacyjne- transport zbior
 Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2022
 Zamówienia 2022
 Zakup i dostawa 12 sztuk dysków HDD do macierzy d
 „Zakup i dostawę 2 sztuk przełączników sieci
 Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 Informacja publiczna
 Informacja publiczna - spis
 Udostępnianie danych z rejestrów publicznych
 Budżet
 Budżet
 Uchwały budżetowe
 Roczna informacja z wykonania budżetu
 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 Sprawozdanie finansowe
 2018
 2019
 2020
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Opinie RIO
 Kontrole
 Plan kontroli w roku 2014
 Plan kontroli w roku 2015
 Plan kontroli w roku 2016
 Plan kontroli w roku 2017
 Plan kontroli w roku 2018
 Plan kontroli w roku 2019
 Plan kontroli w roku 2020
 Plan kontroli w roku 2021
 Nieruchomości
 Nieruchomości Powiatu Oleśnickiego
 Przetargi na sprzedaż
 Przetargi na sprzedaż
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż dzi
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 III przetarg przetarg ustny nieograniczony na sprz
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier
 V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruc
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieru
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nier
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dział
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nie
 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny na sprzedaz działki nr 56/4 A
 II przetarg ustny na sprzedaz działki nr 56/4
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dział
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przeta
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przet
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie
 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzi
 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dział
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przet
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przet
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przet
 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działe
 III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dzia
 IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działe
 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przeta
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
 Odwołanie I przetargu ustnego ograniczonego na sp
 Wykaz/Załącznik do uchwały nr 419/2021 Zarządu
 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przeta
 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
 Aktualne przetargi
 Archiwum
 Wyniki przetargów
 Wyniki przetargów
 Informacja o wyniku III przetargu ustnego ogranicz
 Informacja o wyniku IV przetargu ustnego ograniczo
  Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczo
 Wykazy nieruchomości
 Wykazy nieruchomości
 Wykaz działki zabudowanej nr 11/6AM 31 obręb Syc
 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do spr
 Wykaz działki niezabudowanej nr 457/16 AM-8 Dobro
 Wykaz działki niezabudowanej nr 56/4 AM-2 obręb
 Wykaz działek budowlanych nr 50/6, 50/8, 50/10, 5
 Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, prze
 Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, prze
 Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, roln
 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do spr
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -
 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do spr
 Wykaz działki zabudowanej nr 231/1 AM-1, obręb M
 Wykaz działki niezabudowana nr 56/4 AM-2 obręb J
 Wykaz działki niezabudowanej nr 406/28 AM-3 obrę
 Wykaz działki niezabudowanej nr 406/29 AM-3 obrę
 Wykaz działki zabudowanej nr 32/9 AM-25 położo
 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o
 Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprz
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz działki nr 36/3 AM-15, obręb Bierutów, p
 Wykaz działek nr 1 AM-3 i nr 1 AM-4, obręb Bieru
 Wykaz działek nr 2 AM-9 i nr 4 AM-9, obręb Bieru
 Wykaz działek nr 2 AM-16 i nr 4 AM-16, obręb Bie
 Wykaz działki nr 211/9 AM-2, obręb Ostrowina prz
 Wykaz działki nr 65 AM-2, obręb Ostrowina przezn
 Wykaz działek nr 1 AM-3 i nr 1 AM-4, obręb Bieru
 Wykaz działek nr 2 AM-9 i nr 4 AM-9, obręb Bieru
 Wykaz działek nr 2 AM-16 i nr 4 AM-16, obręb Bie
 Wykaz cześci nieruchomości przeznaczonej do sprz
 Wykaz działki nr 211/9 AM-2, obręb Ostrowina prz
 Wykaz działki nr 65 AM-2, obręb Ostrowina przezn
 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do
 Wykaz działek nr 163/1, 164/1, 165/1 AM-1, obręb
 Wykaz działek nr 68/3, 79/3, 80/3, 81, 82, 83, 84
 Aktualne
 Aktualności
 Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej
 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Oleś
 Wykaz działek nr 68/3, 79/3, 80/3, 81, 82, 83, 84
 Archiwum
 Przetargi na dzierżawę i wynajem
 Przetargi na dzierżawę i wynajem
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę bok
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ro
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ro
 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę r
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę rol
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę rol
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ro
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ro
 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę d
 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę d
 III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
 III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę r
 IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ro
 I przetarg na dzierzawę boksów garażowych nr 11
 V przetarg na dzierżawę rolną działki nr 56/
 II przetarg na dzierżawę boksów garażowych nr
 Przetarg na dzierżawę boksów garażowych nr 10
 Przetarg na dzierżawę boksów garażowych nr
 Przetarg na dzierżawę boksów garażowych nr 20,
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę b
 I przetarg na dzierżawę rolną działki nr 211/
 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę boks
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dzi
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dzi
 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz
 II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dzi
 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dzi
 Archiwum
 Wyniki przetargów
 Wyniki przetargów
 Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę dzia
 Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę dzia
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Wykaz części działki nr 25/18 AM-31 obręb Bier
 Wykaz części działki nr 2/75 AM-11 obręb Oleś
 Wykaz działki nr 35 AM-15 obręb Bierutów, przez
 Wykaz działki nr 56-4 AM-2 obręb Jemielna, przez
 Wykaz działki nr 211/9 AM-2 obręb Ostrowina, prz
 Wykaz działki nr 65 AM-2 obręb Ostrowina, przezn
 Wykaz działki niezabudowanej nr 56/4 AM-2 obręb
 Wykaz działki niezabudowanej nr 35 AM-15 obręb B
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w u
 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzi
 Wykaz części nieruchomości, stanowiącej pomies
  Wykaz boksów garażowych nr 12,18,19,20,21,22,26
 Wykaz boksów garażowych przeznaczonych do dzie
 Wykaz boksów garażonych nr 10 i 11 przeznaczo
 Wykaz działki nr 65 AM-2, obręb Ostrowina przez
 Wykaz działki nr 211/9 AM-2, obręb Ostrowina pr
 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powi
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 Wykaz nieruchomści położonych w obrębach: Bie
 Wykaz działki nr 65 AM-2, obręb Ostrowina, przez
 Wykaz działki nr 211/9 AM-2, obręb Ostrowina, pr
 Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznac
 Wykaz nieruchomości położonej w Ostrowinie prze
 Wykaz nieruchomości położonej w Ostrowinie prze
 Wykaz nieruchomości - działka nr 65 AM-2, obręb
 Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzi
 Aktualne wykazy
 Archiwum
 Darowizny nieruchomości
 Nieruchomości Skarbu Państwa
 Przetargi na sprzedaż
 Przetargi na sprzedaż
 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym do w
 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym do w
 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n
 Przetargi na dzierżawę i wynajem
 Przetargi na wynajem i dzierżawę
 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym n
 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym n
 Wykazy nieruchomości
 Wykazy nieruchomości
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy c
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy c
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży d
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży d
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży d
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży d
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży d
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przedaży. D
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży d
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
 Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzeta
 Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzeta
 Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzeta
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz dotyczący działki nr 293/2 AM-1, obręb Ł
 Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze
 Rozstrzygnięcia konkursów
 Elektroniczna skrzynka podawcza
 Język migowy
 Petycje
 Petycje
 Petycje rok 2016
 Petycje rok 2017
 Petycje rok 2018
 Petycje rok 2019
 Petycje rok 2020
 Petycje rok 2021
 Petycje rok 2022
 Nieodpłatna pomoc prawna
 Nieodpłatna pomoc prawna - 2017r
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierze
 Nieodpłatna pomoc prawna 2018 r.
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierze
 Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej
 Uchwała nr 161/2017 Zarządu Powiatu Oleśnickieg
 Nieodpłatna pomoc prawna 2019 r.
 Nabór do komisji konkursowej
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 Rozstrzygnięcie konkursu
 Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy pr
 Nieodpłatna pomoc prawna 2020 r
 Nabór do komisji konkursowej
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 Powołanie komisji konkursowej
 Rozstrzygnięcie konkursu
 Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i n
 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mi
 oświadczenie
 Rejestracja wizyt
 Harmonogram pracy punktów NPP i NPO na terenie Po
 Konkurs ofert
 Nieodpłatna pomoc prawna 2021 r
 Nabór do komisji konkursowej
 Konkurs ofert
 Powołanie komisji konkursowej
 Rozstrzygnięcie konkursu
 Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i n
 Rejestracja wizyt
 Harmonogram pracy punktów NPP i NPO na terenie Po
 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla m
 Klauzula informacyjna
 Konkurs ofert
 Karty informacyjne poradnictwa
 Nieodpłatna pomoc prawna - 2022r.
 Nieodpłatna pomoc prawna 2022 r.
 Nabór do Komisji konkursowej
 Konkurs ofert
 Powołanie komisji konkursowej
 Rozstrzygnięcie konkursu
 Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i n
 Rejestracja wizyt
 Harmonogram pracy punktów NPP i NPO na terenie P
 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla m
 Karty informacyjne poradnictwa
 klauzula informacyjna
 wzór oświadczenia
 Konkurs ofert
 Wybory samorządowe 2018
 Obwieszczenia
 Postanowienia
 Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnicy
 Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnicy
 Wyniki wyborów
 Lobbing
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
 Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego
 Postanowienie nr 19/14 Komisarza Wyborczego we Wro
 Oferty inwestycyjne
 Ewidencja stowarzyszeń
 Wykaz Szkół i Placówek Niepublicznych
 Biuro Rzeczy Znalezionych
 Dostępność
 Dostępność
 Mapa Serwisu
 Redakcja strony
 Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnicy
 Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wybor
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborcze
 zmiana w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 zmiana w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie PKW w Oleśnicy z dnia 21.10.2014r
 Informacja o plikach cookie
 Najnowsze uchwały
 Uchwały Rady - Marzec
 Najstarsze uchwały
 Niebieskie uchwały
 Czarne uchwały