Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Wrzesień 2016


Lista załączników:

Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 września 2016 r.Dodany: 2016-09-30 12:43:32
w sprawie wyrażenia woli udzielenia Gminie Twardogóra pomocy finansowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” i zabezpieczenia w budżecie powiatu oleśnickiego na 2017 rok środków finansowych na ten cel.

Uchwała nr XXV/221/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 września 2016 r.Dodany: 2016-09-30 12:45:29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XXV/222/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 września 2016 r.Dodany: 2016-09-30 12:47:02
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 września 2016 r.Dodany: 2016-09-30 12:48:24
w sprawie udzielenia Gminie Twardogóra pomocy finansowej w roku 2016 na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz”.

Uchwała nr XXV/224/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 września 2016 r.Dodany: 2016-09-30 12:49:25
w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania przeprowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 września 2016 r.Dodany: 2016-09-30 12:50:46
w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Stradomii Dolnej.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-25 10:26:28 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-09-30 12:39:21
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2502

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona