Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Grudzień 2014


Lista załączników:

Uchwała nr I/1/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:27:02
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej oraz ustalenia sposobu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/2/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:31:19
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/3/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:34:28
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/4/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:36:58
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/5/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:38:24
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Oleśnickiego.

Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:43:01
w sprawie wyboru Starosty Oleśnickiego.

Uchwała nr II/7/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:44:01
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:44:57
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:46:08
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr I/10/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:48:03
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:48:29
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:50:04
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:52:22
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030.

Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:53:50
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok.

Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:55:51
w sprawie wynagrodzenia Starosty Oleśnickiego.

Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:56:45
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

Uchwała nr III/17/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:57:15
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:57:38
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:58:00
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:58:23
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2014.

Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 13:58:44
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015.

Uchwała nr III/22/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2014 r.Dodany: 2015-01-05 14:00:37
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleśnickiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-02-06 15:21:13 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-01-05 13:16:59
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4972