Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Kwiecień 2016


Lista załączników:

Uchwała nr XX/185/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:21:15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 – 2030.

Uchwała nr XX/186/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:22:15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XX/187/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:23:44
w sprawie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Jadwigi w Dobroszycach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach.

Uchwała nr XX/188/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:24:46
w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Oleśnicy.

Uchwała nr XX/189/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:25:28
w sprawie utworzenia zespołu placówek specjalnych.

Uchwała nr XX/190/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:26:31
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XX/191/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-10 09:27:41
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XX/192/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-12 12:58:32
w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XX/193/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-12 13:00:06
w sprawie powierzenia Miastu Oleśnica prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.

Uchwała nr XX/194/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-12 13:00:49
w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Województwa Dolnośląskiego związanego z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XX/195/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-12 13:01:43
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

Uchwała nr XX/196/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.Dodany: 2016-05-12 13:03:35
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Pana Wojciecha Kocińskiego z funkcji Starosty Oleśnickiego.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:53:30 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-05-10 09:19:16
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2687

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona