Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Sierpień 2016


Lista załączników:

Uchwała nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 14:59:04
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 - 2030.

Uchwała nr XXIII/210/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:00:22
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XXIII/211/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:02:31
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych i oświatowo - wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXIII/212/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:03:40
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele filialnym pod wezwaniem Bożego Ciała w Posadowicach.

Uchwała nr XXIII/213/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:04:45
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo - wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia.

Uchwała nr XXIII/214/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:05:55
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXIII/215/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:06:56
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXIII/216/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:07:52
w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:09:36
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Oleśnickiego.

Uchwała nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:10:59
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.Dodany: 2016-09-05 15:11:39
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 12:10:31 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-09-05 14:56:15
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2729

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Nast?pna strona