Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Czerwiec 2013


Lista załączników:

Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:15:47
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:16:07
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.

Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:16:34
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:00:46
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2013 - 2030.

Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:13:47
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Oleśnicy.

Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:14:10
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Dobrej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Dobrej

Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:14:30
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości, części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:14:47
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie na rzecz Miasta i Gminy Bierutów.

Uchwała nr XXVII/200/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 czerwca 2013 r.Dodany: 2013-09-04 15:15:20
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego w 2013 r.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-12-03 15:05:18 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-09-03 13:33:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 4186

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona