Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Luty 2013


Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2013


Lista załączników:

Nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 19:51:00
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za 2012 rok.

Nr XXIII/166/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 19:55:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2013.

Nr XXIII/167/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 19:47:00
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2013.

Nr XXIII/168/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 18:14:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Nr XXIII/169/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 15:53:00
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Nr XXIII/170/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 17:41:00
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 15:11:00
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 20:57:00
zmieniająca uchwałę nr XXII/161/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Nr XXIII/173/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 18:28:00
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/147/2012 RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO z dnia 29.10.2012r.w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 19:16:00
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/148/2012 RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO z dnia 29.10.2012r.w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Nr XXIII/175/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 19:03:00
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Nr XXIII/176/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 lutego 2013 r.Dodany: 2013-03-01 17:56:00
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-12-03 14:41:34 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-06 11:37:53
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3323

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona