Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - sierpień


Lista załączników:

Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:06:33
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:07:52
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:08:46
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo -wychowawczej prowadzonej przez Powiat Oleśnicki, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:10:02
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bukowinie Sycowskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym retabulum ołtarzowym Kościoła p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bukowinie Sycowskiej

Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:11:23
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2018

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-08-29 12:11:23 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-08-29 11:46:50
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2180

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona