Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Luty 2018


Lista załączników:

Uchwała nr XL/335/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:00:38
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2018

Uchwała nr XL/336/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:01:32
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2018

Uchwała nr XL/337/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:02:20
w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2017

Uchwała nr XL/338/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:03:17
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2018

Uchwała nr XL/339/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:06:42
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 203

Uchwała nr XL/340/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:08:50
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XL/343/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-02-19 13:11:05
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Uchwała nr XL/342/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-03-27 12:11:13
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Oleśnickim na lata 2018 – 2020

Uchwała nr XL/341/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.Dodany: 2018-03-27 13:20:41
w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii zintegrowanych działań rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych powiatu oleśnickiego w latach 2018-2025

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-03-27 13:21:34 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-02-19 12:58:47
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2591

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona