Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej drugie zapytanie


Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

W ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 IV: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020” oraz  zgodnie z Regulaminem postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Lista załączników:

Zapytanie ofertoweDodany: 2020-09-16 12:04:40

Zapytanie ofertowe- wersja edytowalnaDodany: 2020-09-16 12:05:09

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zaqmówieniaDodany: 2020-09-16 12:19:18

passmarkDodany: 2020-09-16 12:19:39

załącznik nr 2 i 3Dodany: 2020-09-16 12:20:06

załącznik nr 4- wzór umowyDodany: 2020-09-16 12:20:56

Informacja o wyborze ofertyDodany: 2020-10-01 12:48:32

Ogłoszneie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2020-10-07 09:54:00

Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2020-10-07 09:54:00 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2020-09-16 12:01:32
Za informację odpowiada: Mirosław Marciniak Liczba wyświetleń: 1759

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Nast?pna strona