Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Zapytanie ofertowe o cenę na zakup środków ochrony indywidualnej


Zapytanie ofertowe o cenę na zakup środków ochrony indywidualnejw ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach projektu:

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"


Lista załączników:

załączniki od 1 do 3Dodany: 2020-08-05 12:43:33

Zapytanie ofertoweDodany: 2020-08-05 13:13:44

zapytanie ofertowe wersja edytowalnaDodany: 2020-08-05 13:14:04

wyjaśnienia treści zapytaniaDodany: 2020-08-07 15:08:53

poprawiony formularz ofertowyDodany: 2020-08-07 15:09:21

wynik postępowaniaDodany: 2020-08-28 15:11:40

Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2020-08-28 15:11:40 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2020-08-05 12:34:26
Za informację odpowiada: Mirosław Marciniak Liczba wyświetleń: 1456

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Nast?pna strona