Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


„Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”


„Zakup oraz dostawA sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”
W ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 IV: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020” oraz  zgodnie z Regulaminem postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 


Lista załączników:

zapytanie ofertoweDodany: 2020-08-06 07:52:50

zapytanie ofertowe wersja edytowalnaDodany: 2020-08-06 07:53:30

załącznik nr 4 wzór umowyDodany: 2020-08-06 07:53:52

załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2020-08-06 07:55:52

wynik testu Passmark CPU Mark Dodany: 2020-08-06 08:39:36

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowegoDodany: 2020-08-12 14:42:57

Informacja o wyborze ofertyDodany: 2020-08-14 15:16:17

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty oraz o ponownym wyborze ofertyDodany: 2020-08-17 13:20:34

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2020-08-26 11:24:32

Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2020-08-26 11:24:32 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2020-08-06 07:51:31
Za informację odpowiada: Mirosław Marciniak Liczba wyświetleń: 1640

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8  

Nast?pna strona