Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Marzec 2017


Lista załączników:

Uchwała nr XXXI/257/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:38:21
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 - 2030.

Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:47:01
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2017.

Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:48:33
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r.

Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:49:43
w sprawie wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:50:42
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych z siedzibą w Sycowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 42, 56-500 Syców prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:51:44
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:52:47
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:53:42
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2017.

Uchwała nr XXXI/265/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:54:57
w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4 z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:55:58
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/246/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie.

Uchwała nr XXXI/267/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:57:14
w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie.

Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:58:21
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Bierutowie.

Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 11:59:09
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Bierutowie.

Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 12:00:04
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 z siedzibą w Bierutowie.

Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 12:01:24
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Uchwała nr XXXI/272/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2017 r.Dodany: 2017-04-05 12:02:13
w sprawie powierzenia Gminie Syców prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-25 11:14:23 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2017-04-05 11:35:41
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2837

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona