Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Luty 2017


Lista załączników:

Uchwała nr XXX/244/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:55:43
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017.

Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:56:16
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2017.

Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:57:06
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za 2016 r.

Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:57:55
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:58:33
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXX/249/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:58:58
w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Twardogórze prowadzonego przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:59:27
w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 14:59:52
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Uchwała nr XXX/252/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 15:00:15
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2017.

Uchwała nr XXX/253/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 15:00:49
w sprawie przyjęcia zadań publicznych od Województwa Dolnośląskiego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 15:01:23
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 15:02:46
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Oleśnickiego.

Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 lutego 2017 r.Dodany: 2017-02-09 15:11:51
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2017-09-25 11:03:23 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2017-02-09 14:54:01
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 2681

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona