Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Sierpień 2017


Lista załączników:

Uchwała nr XXXV/289/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dodany: 2017-09-08 12:00:32
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 - 2030.

Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dodany: 2017-09-08 12:01:29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 rok.

Uchwała nr XXXV/291/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dodany: 2017-09-08 12:03:16
w sprawie udzielenia przez Powiat Oleśnicki poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XXXV/292/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dodany: 2017-09-08 12:04:26
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2016.

Uchwała nr XXXV/293/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dodany: 2017-09-08 12:05:29
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dodany: 2017-09-08 12:06:25
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-08 12:06:25 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2017-09-08 11:57:46
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2335

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Nast?pna strona