Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - 2021 r.


INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2021 r.

Wydział AB w Oleśnicy

 

 

 

 

Numer

wpisu

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

Adres i opis projektowanego obiektu

 

Numer i data doręczenia zgłoszenia

 

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

        1

Tauron Dystrybucja S.A ul.Podgórska 25a, 31-035 Kraków

Spalice, dz. nr 124/6, 124/31, 180/33, 180/34, 345/1,346, 349,359 AM 2 gm. Oleśnica

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia wraz z zestawami złączowo –pomiarowymi 

233/21

 04.01.2021

 

 

 11.02.2021- nie wniesiono sprzeciwu

2 Elżbieta Maciejak Oleśnica,  dz. nr 16/4 AM 35 Rozbudowa wew. instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku jednorodzinnego 387/21  04.01.2021    

 25.01.2021 - nie wniesiono sprzeciwu

 3 Janina Marciniak Oleśnica dz. nr 86 AM-30 Rozbudowa wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 907/21 11.01.2021     03.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
4 Halina i Jerzy Spychalscy Dobroszyce,  dz. nr 477l Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 908/21 11.01.2021     01.02.2021  - nie wniesiono sprzeciwu
 5 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. dz. nr 525, 526, obręb Goszcz, gm. Twardogóra Budowa sieci gazowej śr/c 927/21 11.01.2021     02.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 6 Jadwiga i Wiesław Przybycień Dobroszyce, dz. nr 437/15 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem   1096/21 12.01.2021     03.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 7 Renata Wewiór dz. nr 316/2 AM-3, obręb Grabowno WIlekie, gm. Twardogóra Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
1250/21 13.01.2021     03.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
8 Krzysztof i Elzbieta Zawodnik Oleśnica, dz. nr 70 AM 80 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 1306/21  13.01.2021    

 28.01.2021 - nie wniesiono sprzeciwu

9.  Jarosław Konopka Nowosiedlice, dz. nr 83/4 gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  1520/21  15.01.2021      05.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
10.  Dawid Homeniuk Nowica, dz. nr 65/28 gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  i infrastrukturą towarzyszącą  1539/21  15.01.2021      12.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
11  Dmytro Protsyk Oleśnica, dz.nr 152 AM 35 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  11521/21  15.01.2021      05.02.2021- nie wniesiono sprzeciwu
12 Tauron Dystrybucja S.A ul.Podgórska 25a, 31-035 Kraków Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/66;70/67;70/68;70/80;70/78;70/76 AM-2 Budowa energetycznej sieci nN   2282/21  21.01.2021      17.02.2021 -nie wniesiono sprzeciwu
13  Andrzej Staś  Oleśnica, dz. nr 73/24 AM-69 Rozbudowa wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  2276/21  21.01.2021      12.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
14  Paweł Nowakowski
 Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 308/6
Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   2487/21  22.01.2021      12.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
15 Elżbieta Kasina i Andrzej Kasina Dobroszyce, dz. nr 491/11  Montaż zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 2486/21  22.01.2021      03.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
16 Szymon Mrowicki Oleśnica, dz. nr 177 AM-51 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym 2500/21 22.01.2021      12.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 17.  Piotr Grzybek Oleśnica, dz. nr 145 AM-35 Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    3135/21  27.01.2021      17.02.2021-- nie wniesiono sprzeciwu
 18 Paweł Onyśko Oleśnica, obr. Lucień dz. nr 328 AM-94 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem   3320/21  28.01.2021      16.02.2021r. - nie wniesiono sprzeciwu
 19 Paweł Onyśko  Oleśnica, obr. Lucień dz. nr 327 AM-94 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem    3327/21  28.01.2021      16.02.2021r. - nie wniesiono sprzeciwu
 20  Zbigniew Kuliński  Krzeczyn, gm. Olesnica, dz. nr 13/23 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3337/21  28.01.2021      04.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
21 Anna Galińska               Agnieszka i Sławomir Gierus Sokołowice, gm. Olesnica, dz. nr 621;616;227/26;225 AM-1 Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3331/21 28.01.2021      16.02.2021 -  wycofano zgłoszenie
 22 Halina Konarzewska; Karolina i Olgierd Maciejewscy  Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, dz. nr 358/1 AM-3 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  3652/21  01.02.2021      22.02.2021- nie wniesiono sprzeciwu
23 Edward i Jolanta Napierajczyk Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr  360/12 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem   4147/21 03.02.2021      17.03.2021r. - nie wniesiono sprzeciwu
 20.  Krzysztof Pierzchawka  Olesnica, dz. nr 34 AM-24 Rozbudowa wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 4143/21 04.02.2021      17.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 24 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  4308/21  04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
25 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4314/21 04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
26 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4311/21 04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
27 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4301/21 04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
28 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4302/21 04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
29 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4303/21 04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
30 Aleksandra Gołąbek Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 9/2 AM-22 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4306/21 04.02.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
31  Halina Łyzin Olesnica, dz. nr 82/3 AM-51 Rozbudowa i przebudowa  wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  4473/21 05.02.2021     26.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 32 Polska Spółka gazownictwa Sp. z o. o Nieciszów, gm. Oleśnica , dz. nr 152/2 AM-1; 303/5 AM-2 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 4475/21 05.02.2021      26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 33 Polska Spółka gazownictwa Sp. z o. o Oleśnica, dz. nr 25, 32, 34 AM-6 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 4478/21 05.02.2021 II-53/2021  14.04.2021  
 34 Katarzyna Harasymowicz dz. nr 138/3, obręb Dąbrowa, gn. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4656/21 08.02.2021     26.02.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 35 Izabela i Ryszard Dziadek dz. nr 138, obręb Chełstów, gm. Twardogóra Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
4975/21 10.02.2021     03.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 36  Ewa Szczepańska Dobroszyce, dz. nr 712/1 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej 5158/21 11.02.2021      08.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 36  Agnieszka Stefańska-Kieryk, Michał Kieryk Dobroszyce, dz.nr 491/16 Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    5372/21 12.02.2021      15.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 37  Małgorzata Taciak, Tomasz Taciak  Moszyce, gm. Twardogóra, dz. nr 39/6 Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    5373/21 12.02.2021      wycofano 22.02.2021
 38 Danuta Tołpa, Grażyna Kaczmarek, Iwona Rutkowska Dobroszyce, dz. nr 563 Rozbudowa wewnętrznej instalcji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  5374/21 12.02.2021      05.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 39 Kamil Sikora Dobra, gm. Dobroszyce, dz. nr 88/2 Montaż zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
 5376/21  12.02.2021     05.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
40 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oleśnica, ul. Europejska, dz. nr 149, 148/1, 314 AM-94 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 5523/21 15.02.2021      z 26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
41 G.EN. GAZ Energia Sp. z o. o ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne Dobroszyce ul. Wrzosowa, Teczowa, dz. nr 219;196,218/1;218/2;199/12;217/1;217/2;215;200/1 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 5529/21 15.02.2021      08.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
42 Zofia Krawczyk Ligota mała, gm. Oleśnica, dz. nr 353;336/7 Budowa sieci wodociągowej 5528/2021 15.02.2021      08.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
43 Stefan Wieczorek Oleśnica, dz. nr 153 AM-59 Rozbudowa instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 5524/2021 15.02.2021      09.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu

 

44

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o ul. W. Bandrowskiego 16,             33-100 Tarnów

Oleśnica ul. Wały jagiellońskie, dz. 58 AM-52; 1/2;6/7;22;57;69;96/12 AM-61 Budowa gazociagu z przpięciem gazociagów z sąsiednich ulic oraz budowa dwóch przyłączy gazu 5527/2021 15.02.2021      30.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
45 Uurszula Paszkowska Bystre, m. Oleśnica , dz. nr 23/10;23/41;234/43 Rozbudowa sieci wodociagowej, rozdzielczej   6256/2021 19.02.2021      12.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
46 Tauron Dystrybucja S.A ul.Podgórska 25a, 31-035 Kraków  Spalice, gm. Olesnica, dz. nr 258/13; 258/12; 258/11; 257; 256/1 - AM-1 Budowa sieci elektoenergetycznej nN  6242/2021

 19.02.2021

     12.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
47 Renata Kaśkos Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 715/3 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   6240/2021 19.02.2021      10.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
48  Grzegorz i Beata Grzybek  Oleśnica, dz. nr 4/63 AM-31  Montaż zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 6426/21  22.02.2021      16.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 49  Urszula Struczyk  Oleśnica, dz. nr 20/1  Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 6715/21  24.02.2021      02.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
50  Halina Szczepaniak  Oleśnica, dz. nr 4/1 AM-25 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym  6702/21  24.02.2021      17.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
51 Eugeniusz i Agnieszka Rozpędowscy Oleśnica, dz. nr  8/2 AM-6 Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym  6701/21   24.02.2021      12.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
52 Tauron Dystrybucja S.A ul.Podgórska 25a, 31-035 Kraków Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 313; 314; 317; 217; 9/9 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 1 kV wraz z szafką złączowo –pomiarową
 6676/21   24.02.2021      07.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
53 Krzysztof Lipiec Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 218; 118/25 Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej 6718/21   24.02.2021      17.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
54 Wojciech Krasinkiewicz Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 261;262/23 Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej 6717/21   24.02.2021      z 09.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
55 Artur Migdał Bystre, g. Oleśnica, dz. nr 278/1; 281; 441/3 Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej 6716/21 24.02.2021      17.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
56 Ewa i Jerzy Bojanowscy Dobroszyce, dz.nr 506/7 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  7023/21  26.02.2021      19.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
57 Usługi Remontowo Budowlane Piotr Stępień Twardogóra, dz. nr 2/2 AM 15 Budowa sieci wodociągowej  7038/21  26.02.2021     05.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
58 Agnieszka i Dariusz Żak Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 260/134 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  7207/21  01.03.2021     19.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
59 G.EN. GAZ Energia Sp. z o. o ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne Nowica, gm. Dobroszyce, dz. nr 90, 42/1, 42/5 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  7434/21  02.03.2021      23.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
60 Gała Meble Sp. z o.o. Twardogóra, dz. nr 4/2, 5 AM 30 Budowa transformatora SN/nN 7446/21 02.03.2021      
61 Marek Drozd Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 240, 52/4, 317 AM 1 Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej  7835/21  04.03.2021      25.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
62 Małgorzata i Maciej Sztymela Moszyce, gm. Twardogóra, dz. nr 110/5 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  8078/21  05.03.2021      26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
63 Stanisława i Ryszard Szewczyk Twardogóra, dz. nr 42 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  8074/21  05.03.2021      26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
64 Małgorzata i Grzegorz Dryka Twardogóra, dz. 123/2 AM 33 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  8077/21  05.03.2021      26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
65 Miasto i Gmina Bierutów Bierutów, dz. nr 16/2, 16/3, 18 AM 20 Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 8088/21  05.03.2021      26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
66 Mateusz Ilków Dąbrowa, gm. Twardogóra, dz. nr 98, 100 Rozbudowa komunalnej sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego 8083/21 05.03.2021      12.08.2021 - nie wniesiono sprzeciwu

67

Krzysztof i Maria Miazek Oleśnica, obr. Rataje, dz. nr 145 AM 49 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 8225/21 08.03.2021      30.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
68 Katarzyna Dudak Oleśnica, dz. nr 28/8 AM 68 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 8218/21 08.03.2021      29.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
69 Marek i Agnieszka Mateccy  Oleśnica, obręb Rataje, dz. 15/12 AM 21 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  8463/21  09.03.2021      30.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 70 Bartosz Woźny Oleśnica, obręb Lucień, dz. nr 145 AM 80 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  8610/21  10.03.2021      31.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
71 Marzena Kwarciak Oleśnica, obręb Rataje, dz. nr 209 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 8617/21 10.03.2021      31.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
72 Piotr Żebracki Drogoszowice, dz. 372, gm Twardogóra Budowa instacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym 8624/21 10.03.2021      11.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
73 Robert Kmieć Oleśnica, dz. nr 42/1 AM 50 Budowa  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 8622/21 10.03.2021      01.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
74 Edward Marczak Krzeczyn, dz. nr. 12/12, 12/13, gm. Oleśnica Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 8626/21 10.03.2021      25.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
75 Jarosław Bednarz Nieciszów, dz. nr. 314/4, 314/5, 314/6, gm. Oleśnica Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami 8627/21 10.03.2021      31.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
76 Ilona i Mateusz Witkowscy obręb Osada Leśna, dz. nr 400/5, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8986/21 12.03.2021      31.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
77 Joanna Wolniak Oleśnica, dz. nr 163/23 AM 15 Przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 8989/21 12.03.2021      03.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 78 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o  Oleśnica, ul. Walasiewicz-Olson, obręb Rataje, dz. 138, 33/30, 33/6, 33/13, 33/16, 36/3, 134 AM45 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE160 PE100 SDR17,6  9153/21  15.03.2021      nie wniesiesiono sprzeciwu
 79 Rafał Kuś dz. nr 249/9, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9291/21 16.03.2021      06.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 80 Rafał Kuś dz. nr 249/8, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9293/21 16.03.2021     06.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 81 Maria Żminkowska dz. nr 205, obręb Rataje, gm. Oleśnica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 9324/21 16.03.2021     06.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
82 Mariusz Woźniak Oleśnica, dz.1/3 AM 73 Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku wielorodzinnym 9518/21 17.03.2021      07.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
83 Rafał Kuś Poniatowice, dz. 665/1, gm Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9674/21 18.03.2021  II-73/2021  17.05.2021  
 84 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Nieciszów, dz. 51, 139/9 AM1, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  9932/21 19.03.2021      29.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
85 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Nieciszów, dz. 117 AM1, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 9933/21 19.03.2021      21.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
86 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Bystre, dz. 294, 99/6 AM1, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 9935/21 19.03.2021      nie wniesiono sprzeciwu
87 Elżbieta i Robert Ptak dz. nr 76/23, obręb Bogusławice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9938/21 19.03.2021      21.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
88 Ryszard Gąsior dz. nr 261, 216 AM1, obręb Dąbrowa, gm.Twardogóra Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 9941/21 19.03.2021  II-90/2021  02.06.2021  
89 Grzegorz Kos Oleśnica, dz. 5/7 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 10116/21 22.03.2021      12.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
90 Paweł Konopka Sokołowice, dz. 302/27, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10121/21 22.03.2021      09.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
91 Danuta Bednarska obręb Bystre, dz. 515, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10122/21 22.03.2021      12.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
92 Krzysztof Dudek obręb Białe Błoto, dz. 37/6, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10355/2021 23.03.2021      13.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
93 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o obręb Bystre, dz. 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 (dawniej 49, 50, 51), 21/1 AM 1 Budowa sieci gazowej o ciśnieniu rob. nie wyższym niż 0,5 MPa 10358/21 23.03.2021      13.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
94 Robert i Aneta Gazda dz. 211/61, 211/63, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10363/21 23.03.2021      13.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
95  Agnieszka Sobińska obręb Goszcz, dz. 720, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  10471/21  24.03.2021      26.03.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 96 Ewa Szczepańska Dobroszyce, dz.nnr 712/1 Rozbudowa wewnętrzej instlacji gzowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 10723/21 26.03.2021     08.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
97 Kamil Orlak Oleśnica, dz. 56 AM 20, obręb Rataje Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 10979/21 29.03.2021      z. 08.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
98 Patryk Juncewicz dz. nr 119/9, obręb Kijowice, gm. Bierutów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10962/21 29.03.2021      15.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 99  Grażyna i Janusz Promni Twardogóra, dz. nr 42 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  11102/21 30.03.2021     20.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
100 Krystyna i Marian Marcak Twardogóra, dz. nr 42 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 11105/21 30.03.2021      20.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
101 Wanda i Jerzy Majchrzak Twardogóra, dz. nr 106; 112/5 AM 10 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 11110/21 30.03.21      20.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
102 Zofia Król Oleśnica, dz.59/2, obręb Rataje Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 11237/21 31.03.2021      21.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
103 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o

Oleśnica, dz. nr 1/2 AM 61;

Oleśnica, obr. Lucień dz. 2 AM 69

Budowa sieci gazowej o ciśnieniu rob. nie wyższym niż 0,5 MPa 11231/21 31.03.2021     z 22.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
104 Konrad Wielgusiak Oleśnica, dz. 9/1 AM 50 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 11382/21 01.04.2021     22.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
105 Tadeusz Urbanek Oleśnica, dz. 97/2, obręb Rataje Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 11667/21 02.04.2021      23.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
106 Waldemar Rączkowiak Oleśnica, dz. nr 9 AM 35 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 11666/21 02.04.2021      23.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
107  Witold Nowak dz. nr 396, obręb Jenkowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  11893/21  06.04.2021      29.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
108 DS Invest Sp. z o.o. Społka Komnadytowa dz. 27/9, obręb Ligota Polska, gm. Oleśnica Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 12034/21 07.04.2021      28.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
109 Daria Adamczyk Oleśnica, dz. 4/61 AM 31 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 12025/21 07.04.2021      28.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
110 Ewa Staroń Oleśnica, dz. nr 2/3 AM 53 Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku wielorodzinnym 12215/21 08.04.2021      29.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 111  Joanna i Zdzisław Czapla dz. nr 588/1, obręb Dobroszyce Budowa wewnętrzej instalacji gazowej  w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym  12518/21  12.04.2021     04.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
112 Kazimiera Kaźmierska Twardogóra, dz. nr 45/3 AM-26 Budowa wewnętrzej instalacji gazowej  w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym 12525/21 12.04.2021      04.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
113  Jolanta Sanojca dz. nr 252/8, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  12526/21 12.04.2021      24.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
114  Krzysztof Najda dz. nr 229 AM 1, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa wewnętrzej instalacji gazowej  w  budynku gospodarczym 12530/21 12.04.2021      04.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
115 Veselin Yanislavov Marinov dz. 280 AM-1, obręb Bystre, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej 12531/21 12.04.2021      03.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
116 Andrzej Biszczanik dz. nr 194, obręb Bogusławice, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 12532/21 12.04.2021      16.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
117 Marcin Podsiadły dz. nr 206/24 AM-1, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 12730/21 13.04.2021      20.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
118 Dariusz Świerczyński dz. nr 98/1 AM-51, obr. Oleśnica Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 12732/21 13.04.2021      wycofano wniosek 18.06.2021
119 Anna Galińska dz. nr 621, 616, 227/26, 225 AM 1, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej 12992/21 14.04.2021      05.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
121 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o dz. nr 135, 33, 174 AM 21, Obręb Rataje, m. Oleśnica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 13257/21 15.04.2021      06.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
122 Katarzyna i Grzegorz Kijakowscy dz. nr 65/9, oobręb Ligota Wielka, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 13462/21 16.04.2021      12.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
123 Marcin Kryk dz. nr 260/199, obręb Krzeczyn, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 13933/21 20.04.2021      11.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
124 Marta i Marcin Sucheccy dz. nr 27/24, obręb Dąbrowa, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14088/21 21.04.2021      12.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
125 Andrzej Zwarycz Dobroszyce, dz. nr 975 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 14094/21 21.04.2021      22.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
126 Kazimiera i Józef Malczyszyn Twardogóra, dz. nr 170  112/4 AM 10 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 14271/21 22.04.2021      13.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
127  Robert Jóźwiak dz. nr 36/11 obręb Moszyce. gm. Twardogóra Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  14273/21  22.04.2021      13.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
128 Tomasz Jędrzejczyk Dobroszyce dz nr 215, 217/1, 217/2 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej 14276/21 22.04.2021      22.04.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
129 Maciej Rukasz dz nr 10/2 AM 1, obręb Krzeczyn, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14277/21 22.04.2021      11.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
130 Monika Tokaj dz 117 AM 1, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  14279/21  22.04.2021      13.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
131 Krystyna Karkulowska dz nr 366/6 366/8 367/1 368/7 AM 1, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 14284/21 22.04.2021  II-114/2021  30.06.2021  
132 Magdalena Sobińska dz nr 723, obręb Goszcz, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14286/21 22.04.2021      19.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
133 Aleksandra Kwiatkowska Krzak dz. nr 648, ObrębLigota Mała, gm. Oleśnica Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 14481/21 23.04.2021      14.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
134 Magdalena Malec, Krystian Polowczyk dz. nr 65/29, obręb Nowica, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14496/21 23.04.2021      14.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
135 Dariusz Adach dz. nr 132/2, obręb Ligota Wielka, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14506/21 23.04.2021      17.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
136 Natalia Prymas dz. nr 139/17, obręb Sądrozyce, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14508/21 23.04.2021     17.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 137 Romualda i Henryk Karwala Dobroszyce, dz. nr 96/37 Montaż zewnętrznej i wewnętrzej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 14735/21 26.04.2021     20.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
138 Henryk Puławski Oleśnica, dz. nr 34 AM-24 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynkuwielorodzinnym 15356/21 29.04.2021     20.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
139 Piotr i Agnieszka Lucer dz. nr 200/20 AM 2, obręb Spalice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14513/21 23.04.2021      12.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
140 Ilona i Tomasz Stanisławscy dz. nr 53 AM-79, obręb Lucień, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 14514/21 23.04.2021      wycofano zgłoszenie 12.05.2021
141 G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o dz. nr 39/3, 38/1, obręb Strzelce, gm. Dobroszyce Budowa sieci gazowej ś.c 14720/21 26.04.2021      11.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
 142 Andrzej Spikowski Oleśnica, dz. nr 61/1 Am-51 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 15074/21 28.04.2021     19.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
143 Marta i Bartosz Kajmowicz  dz. nr 146/8, 149/12, 149/19, 148/4 Budowa sieci wodociągowej 15079/21 28.04.2021  II-112/2021  30.06.2021  
 144 Tadeusz Dąbrowny dz. nr 26 AM-65, obręb Lucień, m. Oleśnica Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnymjednorodzinnym 15100/21 28.04.2021     19.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
145  Daniel Pawlak dz. nr 181/3, obręb Smardzów, gm. Oleśnica Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 15644/21 30.04.2021      20.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
146 Emila i Krzysztof Piórek dz. nr 312/8, obręb Niciszów, gm.Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 15651/21 30.04.2021      20.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
147 Grażyna Stryszewska dz. nr 109, obręb Oleśnica Montaż wewnętrzej instalacji gazowej  15678/21  30.04.2021      07.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
148 Waldema Warzecha dz. nr 336/10, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 15680/21 30.04.2021      12.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
149 Polska Spółka Gazownictwa dz. nr 27/36 AM 1, obręb Dąbrowa, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej ś.c. 16130/21 05.05.2021      26.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
150 Polska Spółka Gazownictwa dz. nr 77/3, 353/2, 64/5 AM 1, obręb Smardzów, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej ś.c. 16133/21 05.05.2021      26.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
151 Jolanta Krzesińska-Wutcen dz. nr 16/3, obręb Nowica, gm. Dobroszyce Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 16358/21 06.05.2021      11.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
152 Gmina Miasto Oleśnica dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30 Budowa sieci wodociągowej 16360/21 06.05.2021      wniesiono sprzeciw 09.08.2021
153 Janusz Gleba dz. nr 48. obręb Chelstówek, gm. Twardogóra Montaż wewnętrzej instalacji gazowej 16664/21 07.05.2021      16.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
154 Magdalena Świca Oleśnica dz. nr 8/16 AM 29 Montaż instalacji zbiornikowej i wewnętrzej instalacji gazowej 16671/21 07.05.2021      28.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
155 Małgorzata Mencel Oleśnica, dz. nr 52/7 AM 24 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lok. usługowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 16718/21 07.05.2021      28.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
156  Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 65/29, 65/85, 65/87, 65/88 AM 2, obręb Cieśle, gm. Oleśnica Budowa sieci nN 16725/21  07.05.2021      28.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
157 Bogumiła Barańska Dobroszyce, dz. nr 581/6 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 16991/21 10.05.2021      31.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
158 Dominika i Damian Czukiewscy dz. nr 136/18, obręb Sadków, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 17109/21 11.05.2021      31.05.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
159. Bogusław Staroń dz. nr 76/6, obręb Dabrowa, gm. Oleśnica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  17117/21  11.05.2021      01.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
160. Halina Wychowaniec dz. nr 118/4, obręb Grabowno Małe, gm. Twardogóra Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  17324/21  12.05.2021     02.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
161. Jolanta i Leszek Gurgurewicz dz. nr 256/8, obręb Spalice, gm. Oleśnica Montaż instalacji zbiornikowej i wewnętrzej instalacji gazowej 17331/21 12.05.2021      06.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
162 Anna Chlebosz dz. nr 651/1, 534, 658 obręb Poniatowice, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej 17518/21 13.05.2021     03.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
163 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o dz. nr 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/5, 189 AM-80, obręb lucień, m. Oleśnica Budowa gazociągu średniego ciśnienia 17523/21 13.05.2021      wycofano wniosek 24.05.2021
164 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o dz. nr 15/7, 4/2, 14, 5,2/9 AM-83, obręb Wądoły, m. Oleśnica Budowa gazociągu średniego ciśnienia 17524/21 13.05.2021      03.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
165 Agnieszka Nasiadek Oleśnica, dz. nr 2/1 AM 53 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku wielorodzinnym 17525/21 13.05.2021      07.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
166. Iwona, Waldemar Lizak Twadogóra, dz. nr 44 AM-23 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 17526/21 13.05.2021      07.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
167 Eugeniusz Grabowski Twardogóra, dz. nr 14 AM 35 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 17527/21 13.05.2021      20.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
168 Jolanta i Tomasz Pawliccy dz. nr 102/2, obręb Nowica, gm. Dobroszyce Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 17669/21 14.05.2021      07.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
169 Ryszard Sikora Dobroszyce, dz. nr 476 AM-7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 17672/21 14.05.2021      07.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
170  Roman Lewandowski dz. nr 133 AM 49, obręb Rataje, gm. Oleśnica Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w  budynku wielorodzinnym  17934/21  17.05.2021      08.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
171  Alfred Kowalczyk dz. nr  130/2, obręb Dobra, gm. Dobroszyce Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym  18155/21  17.05.2021      08.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
172 Iwona i Jarosław Bukowscy Twardogóra, dz. nr 65 AM-33  Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  18279/21  18.05.2021      08.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
173 Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Oleśnica, dz. nr 21/1, 2/7, 21/4, 2/10, 21/2, 21/5, 20/15 AM-24 Przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami 18300/21 18.05.2021      25.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
174 Arkadiusz Dworaczyński dz. nr 8/7, obręb Bystre, gm. Oleśnica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 18570/21 19.05.2021      09.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
175 Krystian Studziński dz. 83 AM-45, obręb Rataje, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 18583/21 19.05.2021      13.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
176 Krzysztof Steinbach Dobroszyce, dz. nr 801/1  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 18765/21 20.05.2021      10.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
177 Władysław Szymański dz. nr 155/9, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 19016/21 21.05.2021      11.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
178 Maciej Pełka dz. nr308/5, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 19019/21 21.05.2021      11.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
179 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o dz. nr 138, 33/30, 33/6, 33/13, 33/16, 36/3, 134, obręb Rataje, m. Oleśnica Budowa sieci gazowej n.c 19022/21 21.05.2021      nie wniesiono sprzeciwu
180 Mirosław Woźniak dz. nr 107/6, obręb Dabrowa, gm. Oleśnica Montaż zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 19277/21 24.05.2021      15.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
181 G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o Dobroszyce dz. nr 200/2, 202/2, 204/3, 186/3, 186/6, 202/1 Budowa sieci gazowej ś.c 19256/21 24.05.2021      10.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
182 G.EN. GAZ  ENERGIA Sp. z o. o Dobroszyce dz. nr 7/3, 7/48, 7/49, 7/37, 7/59, 7/26 Budowa sieci gazowej ś.c 19258/21 24.05.2021      14.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
183 Barbara i Józef Zięba dz. nr 110/3, obręb Smardzów, gm. Oleśnica Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 19434/21 25.05.2021      15.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
184 Zofia Szczepanik dz. nr 6 AM 21, obręb Wądoły, gm. Oleśnica Rozbudowa i przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 19612/21 26.05.2021      16.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
185 Anna Orchel-Zentor dz. nr 35/36 AM-1, obręb Moszyce, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 19620/21 26.05.2021      17.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
186 Mirosław Federyszyn dz. nr 170 AM-1, obręb Dąbrowa, gm. Twardogóra  Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 19696/21 26.05.2021      16.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
187 Mirosław Drożdż dz. nr 75/20, obręb Cieśle, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 19737/21 27.05.2021      22.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
188 Sławomir Kras  dz. nr 90/8, obręb Smardzów, gm. Oleśnica Rozzbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  19742/21  27.05.2021      17.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
189 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 22, 27/9, 27/4, 27/7, 27/6, 27/5, 10/1, 61/8, 61/6, 62, 61/9, 63, 64/3, 64/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 69/1, 70/1, 71, 72/1, 73, 74/1, 60, 74/2, 76/1, 77, 78, 79, 59/1, 59/2, 57, 58, 54, 55, 53, 52/4, 52/3, 51, 46/2, 46/1, 56, 2/2, 2/1, 3, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 37, 13, 14, 45, 42, 41, 38/1, 36/8, 36/9, 36/1, 18, 20, 33, 32/1, 29/4, 29/1, 28 AM-27, 10/1 AM-28, 9, 8 AM-28, 1, 4 AM-16, obręb Twardogóra, gm. Twardogóra Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia  19938/21  28.05.2021      14.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
190  Henryk Boszkiewicz dz. nr 78/1, obręb Dobrzeń, gm. Dobroszyce Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym  19940/21  28.05.2021      
191 Paulina Nagórna Twardogóra, dz. nr 42 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 20121/21 31.05.2021      21.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
192 Maria Kruszyk Oleśnica, dz. nr 50 AM-3 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 20157/21 31.05.2021      22.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
193 Ilona Pietras i Mateusz Zyga dz. nr 70/42, obręb Goszcz, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20330/21 01.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
194 Piotr i Halina Tomaszewscy Dobroszyce, dz. nr 142/17 AM-5 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 20341/21 01.06.2021      22.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
195 Wspólnota Mieszkaniowa w Dobroszycach Dobroszyce, dz. nr 779/5 AM-5 Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym 20350/21 01.06.2021      22.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
195 Wiesław Pałka  dz. nr 400/10, obręb Osada Leśna, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  20738/21  02.06.2021      21.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
196  Zbigniew Lewicki dz. nr 245 AM-1, Obręb Sosnówka Rozbudowa z przebudową budynku jednorodzinnego  20739/21  02.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
197 Wanda Graf  dz. nr 191/1 AM-59, obręb Rataje, m. Oleśnica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 20746/21  02.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
198 Monika Urbanik Oleśnica, dz. nr 37/5 AM-61 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jwielorodzinnym 20757/21 02.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
199 Waldemar Michalski Oleśnica, dz. nr 34/7 Rozbudowa i przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 20763/21 02.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
200 Andrzej Tomaszewski Oleśnica, dz. nr 2/1 AM-53 Rozbudowa i przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym 20770/21 02.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
201 Roman Gmerek dz. nr 136/19, 136/1, 132 AM-1, obręb Sadków, gm. Dobroszyce Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 20775/21 02.06.2021      05.10.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
202 Janusz Misterkiewicz Bierutów, dz. nr 16, 9, 8/2, 7/2 AM-11 Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 20787/21 02.06.2021      23.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
203 Andżelika i Jerzy Bednarek dz. nr 55, 114, obręb Wabienice, gm. Bierutów Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 20788/21 02.06.2021      
  Paulina i Krzysztof Ciesielscy dz. nr 136/16, obręb Sadków, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21026/21 07.06.2021     28.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
204 Jolanta Madeła dz. nr 12 AM-82, obręb Lucień, m. Oleśnica Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 21027/21 07.06.2021     28.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
205 Beata Konopka Oleśnica dz. nr 37/7 AM-61 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym 21032/21 07.06.2021      29.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
206  Marta Czoch  dz. nr 144/2, obręb Łazisko, gm. Twardogóra Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym w budynku mieszkalnym  jednorodzinnym 21462/21  08.06.2021      26.08.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
207 Michał Bednarski dz. 78/14, 78/16, obręb Bogusławice, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej 21469/21 08.06.2021      18.08.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
208 Halina i Ryszard Zakrzewscy Oleśnica, dz. 70 AM-20 Montaż zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym 21454/21 08.06.2021      29.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
209 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o  dz. 25, 32, 34 AM-6, obręb Rataje, m. Oleśnica Budowa sieci gazowej śr. c.  21446/21 08.06.2021      nie wniesiono sprzeciwu
210 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o dz. 138, 33/30, 33/6, 33/13, 33/16, 36/3, 134 AM-45, Budowa sieci gazowej n. c. 21441/21 08.06.2021      wycofano wniosek 21.06.2021
211 TRAKBUD Adam Kowalczyk dz. 406/17, 293/3, 404/48, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 21434/21 08.06.2021      20.09.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
212 Lilianna Gawin-Kahla, Mariusz Kahla  dz. nr 36/9 AM-1, obręb Moszyce, gm. Twardogóra Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową istniejacego dachu 21819/21  10.06.2021      01.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
213 Damian Kowalik dz. nr 205/1, obręb Smolna, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  21828/21 10.06.2021      30.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
214 Robert Kowalik dz. nr 205/3, obręb Smolna, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21830/21 10.06.2021      30.06.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
215 Paweł Kargol dz. nr 41/15, obręb Dobra, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21833/21 10.06.2021      03.09.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
216 Krystyna Bednarska, Wiesław Bednarski, Małgorzata Bednarska-Lisowska Dbroszyce, dz. nr 702/8 Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym  21834/21  10.06.2021      01.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
217 Zdzisława Perdek-Kapkowska Dobroszyce dz. nr 142/4 Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym 21836/21 10.06.2021      01.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
218 Anna i Jacek Stolarscy Dobroszyce, dz. nr 581/7 AM-6 Budowa zewnętrznej i  wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym 21839/21 10.06.2021      01.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
219 Zdzisław i Urszula Janocha Dobroszyce, dz. nr 467 Budowa przyłacza gazowego wraz z  wewnętrznej instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 22196/21 14.06.2021      06.07.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
220