Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - 2022 r.


 

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2022 r.

Wydział AB w Oleśnicy

 

 

 

 

Numer

wpisu

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

Adres i opis projektowanego obiektu

 

Numer i data doręczenia zgłoszenia

 

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

1 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 26, 42/5, 42/3, 47/3, 387, 388, 40/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/18, 41/19, 41/20, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, obręb Dobra, gm. Dobroszyce Budowa sieci elektroenergetycznej nN 97/22 03.01.2022      
2 Gmina Miasto Oleśnica dz. nr 7/1 AM-26, dz. nr 24, 62, 63 AM-92 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  475/22  04.01.2021      28.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
3 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 210/13, 232 AM-1, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej śr.c  1058/22  11.01.2022      01.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
4 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 27, 28 AM-6, obręb Rataje, m. Oleśnica Budowa sieci gazowej śr.c 1060/22 11.01.2022      01.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
 5 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 202, 210/1, 210/3 AM-1, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej śr.c 1062/22 11.01.2022      01.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
6 Piotr Pustuła dz. nr 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 21/1, obręb Bystre, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rodzielczej 1348/22 12.01.2022      
7 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 1024/10, 1024/11, 1024/12, 1024/15, 1024/16, 1024/17 AM-1 obręb Dobroszyce Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 1757/22 14.01.2022      
8 Kornelia Świerad dz. nr 532/30, 532/37 AM-1, obręb Ligota Polska, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rodzielczej 1685/22 14.01.2022      04.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
9 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 188/23, 189, 210/1, 193/1, 221/2 AM-1, obręb Ligota Mała, gm. Oleśnica Budowa sieci nN 1838/22 17.01.2022      07.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
10 Róża Wiencek dz. nr 178 AM-80, obręb Lucień, m. Oleśnica Montaż zewnęrzej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 1908/22 17.01.2022      
11 Katarzyna i Marcin Brodaccy dz. nr 271/6, obręb Sokołowice, gm.Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2081/22 18.01.2022      
12 Maron Sp. z o.o. dz. nr 406/20, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2084/22 18.01.2022      
13 Bernadeta Skrzyniarz Oleśnica dz. nr 65/6 AM-51 Przebudowa z rozbudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 2371/22 19.01.2022      09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
14 Jadwiga Grasela Witkowska Oleśnica dz. nr 5/15 AM-61 Rozbudowa wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 2380/22 19.01.2021      
15 Edward Maszkiewicz Oleśnica dz. nr 90/13 AM-51 Przebudowa z rozbudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 2394/22 19.01.2022      09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
16 Maria Rogala Oleśnica dz. nr 2/3 AM-53 Rozbudowa i przebudowa wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 2400/22 19.01.2022      09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
17 Edward Niżewski Oleśnica dz. nr 65 Montaż wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 2404/22 19.01.2022      09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
18 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 180/34, 180/33, 359, 345/1, 346, 349, 342/2, 119/6 AM-2, obręb Spalice, gm. Oleśnica Budowa sieci elektroenergetycznej nN 2435/22 20.01.2022      10.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
19 Tauron Dystrybucja S.A. Oleśnica dz. nr 11, 7/29, 14/1, 14/2, 7/23, 13 AM-52 Budowa siecielektroenergetycznej nN 2436/22 20.01.2022      10.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
 20  Andrzej Janeczko Oleśnica dz. nr 4/3 AM-25 Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 2589/22 20.01.2022      
21 Weronika i Tomasz Koksanowicz Bierutów dz. nr 8/13 AM-11 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2682/22 21.01.2022      14.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
22 Dariusz Król Bierutów dz. nr 8/12 AM-11 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2683/22 21.01.2022      14.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
23 Halina Polkowska dz. nr 268, obręb Białe Błoto, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3078/22 25.01.2022       21.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
24 Darosław Sikora Oleśnica, dz. nr 29/2 AM-51 Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 3082/22 25.01.2022      
25 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Dobroszyce, dz. nr 1024/1 Budowa sieci gazowej śr. ciśnienia 3089/22 25.01.2022      
26 Robert Wypych Oleśnica dz. nr 82/3 AM-51 Montaż wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 3410/22 27.01.2022      
27 Aleksandra Napierała-Zimoch i Marcin Zimoch dz. nr 129/5, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3598/22 28.01.2022      02.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
28 Ryszard Tril dz. nr 392/4, obręb Goszcz, gm. Twardogóra Budowa zewnęrzej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 3838/22 31.01.2022      
29 Dominika i Piotr Lewek dz. nr 672, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3840/22 31.01.2022       22.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
30 Anna Drozd i Wojciech Drozd dz. nr 643, obręb Karwiniec, gm. Bierutów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4062/22 01.02.2022      wycofanow zgłoszenie 17.02.2022 r.
31 Ewelina Ochocka dz. nr 353, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 4108/22 02.02.2022       23.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
32 TAuron Dystrybucja S.A. Dobroszyce dz. nr 220/4, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/17, 223/18, 223/20, 223/21, 223/22, 223/23, 223/24, 223/25, 223/26, 220/3, 222/1, 222/2, 222/3, 233/1, 223/4, 223/6, 223/8, 225/1, 226/1 AM-1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 4325/22 03.02.2022      
33 Joanna Napierała dz. nr 262, 34/1, 63/8, 63/3, obręb Kruszowice, gm. Bierutów Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej 4622/22 04.02.2022       25.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
34 Tomasz Ścibisz dz. nr 143, 15, obręb Wszechświęte, gm. Oleśnica Budowa sieci wody 4845/22 08.02.2022      
35 Marlena Pytel dz. nr 349/3, obrę Poniatowice, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4926/22 08.02.2022      
36 Zdzisława Małaniak i Marian Małaniak dz. nr 66/9, obręb Chełstówek, gn. Twardogóra Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym 4974/22 09.02.2022      
37 Halina i Piotr Tomaszewscy Dobroszyce, dz. nr 143/5 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 5309/22 11.02.2022      
 38 Róża Kotowska Dobroszyce, dz. nr 734/4  Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym  5484/22  14.02.2022       24.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
39 Gmina Dobroszyce dz. nr 140/16, 132, 140/14, obręb Sadków, gm. Dobroszyce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej z przepompownią ścieków, budowa przyłaczy wody 5700/22 15.02.2022      
40 Tauron Dystrybucja SA dz. nr 89/1, 235 M-1, obręb Ligota Wielka, dz. nr 416/4 obręb Smolna, gm. Oleśnica Budowa sieci elektronergetycznej 5765/22 16.02.2022      
41 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Dobroszyce, dz. nr 133/1, 222/1, 223/17, 223/19, 224/2, 223/26 AM-1 Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa 5990/22 17.02.2022      10.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
42 Piotr i Magdalena Pamuła dz. nr 38/2 AM-80, obręb Lucień, m. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6057/22 18.02.2022      
43 Krzysztof Staroń, Wanda Pacuła dz. nr 27/23, obręb Dąbrowa, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6152/22 18.02.2022      
44 Natalia Goryczka, Szymon Kleinert dz. nr 740, obręb Goszcz, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6369/22 21.02.2022      
45 Karolina Sobczyk i Krzysztof Karkulowski dz. nr 137/10, obręb Sadków, gm. Dobroszyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6556/22 22.02.2022      
46 Roman Gmerek dz. nr 132, 140/14, 140/15, 140/1 AM-1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rozdzileczej sieci wodociągowej 6575/22 22.02.2022      15.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
47 Arkadiusz Zieliński Dobroszyce, dz. nr 93/9 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6665/22 23.02.2022      
48 Mirosław Mazurek dz. nr 462/3, obręb Łuczyna, gm. Dobroszyce Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym 6692/22 23.02.2022      17.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
49 Gmina Miasto Oleśnica Oleśnica, dz. nr 8/18, 7, 5, 4, 3, 2/2, 1 AM-10 Budowa sieci kanalizacji deszczowej 6728/22 23.02.2022      
50 Przemysław Hutnik Olesnica, dz. nr 4/12 AM-25 Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 7109/22 28.02.2022      
51 Janusz Najmrodzki Oleśnica dz. nr 54 AM-35 Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  7269/22  01.03.2022      
52 Krzysztof Przybytek Oleśnica, obręb Lucień dz. nr 7 AM-69 Montaż wewnętrzej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 7825/22 04.03.2022      
53 Tomasz Borowiec Oleśnicadz. nr 37/26 AM-25 Budową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 8093/22 07.03.2022      28.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
54 Urszula Morawska i Grzegorz Bartosiewicz dz. nr 63/5, obręb Kruszowice, gm. Bierutów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8155/2022 08.03.2022      29.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
55 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Dobroszyce dz. nr 391/1, 403, 408/4 AM-2, 444/29 AM-6, 441, 445/4, 448/12, 448/9, 448/11, 448/10, 457/20 AM-8 Budowa gazociągu średniego ciśnienia 8321/22 08.03.2022      
56 Angelo Manzoli dz. nr 163/3, 230, 135, obręb Dąbrowa, gm. Twardogóra Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 8356/22 08.03.2022      
57 Tauron Dystrybucja S.A. Oleśnica dz. nr 31, 32, 121 AM-6 Budowa sieci elektroenergetycznej nN 8415/22 09.03.2022      
58 Tauron Dystrybucja S.A. dz. nr 164, 189, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9, 369/10, 369/11, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15, 369/16, 369/17, 369/18 AM-1, obręb Ligota Mała, gm. Oleśnica Budowa sieci elektroenergetycznej nN 8416/22 09.03.2022      
59 Zbigniew Klich dz. nr 38/5 AM-34, obręb Rataje, m. Oleśnica Montaż wewnętrzej  instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym 8490/22 09.03.2022      30.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
60 Maron Sp. z o.o. dz. nr 460/20, 706, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8558/22 09.03.2022      
61 Joanna Konopka dz. nr 302/30, 302/14, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 8560/22 09.03.2022      
62 Paulina Śliwowska Dobroszyce, dz. nr 656 Montaż wewnętrzej  instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym 8600/22 10.03.2022      14.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
63 Krzysztof Oparowski dz. nr 430, bręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8746/22 11.03.2022      
64 Ryszard Gąsior dz. nr 216, 261 AM-1, obręb Dąbrowa, gm. Twardogóra Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 8809/22 11.03.2022      23.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu
65 Paweł Adamczyk Oleśnica dz. nr 39 AM-60 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym 8916/22 14.03.2022      
66 Grzegorz Łukieńczuk Oleśnica dz. nr 163/19 AM-35 Montaż wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 8993/22 14.03.2022      
67 Agnieszka Słodecka Dobroszyce, dz. nr 93/17 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8995/22 14.03.2022      
68 Tauron Dystrybycja S.A. dz. nr 223/8, 223/18, 223/19, 223/52, 223/53,  223/23, 606/8, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica  Budowa sieci elektroenergetycznej nN  9258/22  16.03.2022      
69 Małgorzata Gostyńska dz. nr 38/14, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9276/22 16.03.2022      
70 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 387/2, obręb Jenkowice, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 9669/22 18.03.2022      
71 Marta Kossok-Zawada, Zbigniew Zawada dz. nr 202/1, obręb Spalice, gm. Oleśnica Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym 9760/22 21.03.2022      
72 Renata Gawrońska Oleśnica dz. nr 46 AM-30 Rozbudowa z przebudową wewnętrzenj instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 9844/22 21.03.2022      
73 TPE Budownictwo Sp. z o.o. dz. nr 120/1, 108, obręb Świerzna, gm. Oleśnica Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 9979/22 22.03.2022      
74 Ewa Omiecina dz. nr 14/63, obręb Bystre, gm. Oleśnica Montaż wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 10076/22 22.03.2022      
75 DINO Polska S.A. Oleśnica, dz. nr 1 Budowa sieci wodociągowej 10165/22 23.03.2022      
76 Jan Żara Oleśnica, dz. nr 16/5 AM-54 Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 10253/22 23.03.2022      
77 Katarzyna Dżyga dz. nr 71/16, obręb Ostrowina, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10287/22 23.03.2022      
78 Marian Kłysz dz. nr 12/4 AM-98, obręb Lucień, m. Oleśnica Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 10321/22 24.03.2022      
79 Dorota Ciechanowska Oleśnica, dz. nr 155/6 AM-35 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 10330/22 24.03.2022      
80 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oleśnica, dz. nr 31/2, 32/1, 33, 88 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 10351/22 24.03.2022      
81 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 277/4, 276/10, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 10352/22 24.03.2022      
82 Daniel i Natalia Sawczak dz. nr 27/25, obręb Dąbrowa, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10625/22 25.03.2022      
83 Daniel Sawczak dz. nr 27/26, obręb Dąbrowa, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10626/22 25.03.2022      
84 Marta Michalak Oleśnica, dz. nr 63/1 AM-61 Wymiana kotła gazowego zasilanego paliwem stałym na gazowy wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej 10713/22 28.03.2022      
85 Reanata i Tadeusz Mularczyk Twardogóra, dz. nr 60 AM-10 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 10715/22 28.03.2022      
86 Dariusz Różański dz. nr 312/14, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10768/22 28.03.2022      
87 Zakład Budynków Komunalnych Oleśnica, dz. nr 98/1 AM-61 Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej 10825/22 29.03.2022      
88 Zakład Budynków Komunalnych Oleśnica, dz. nr 34 AM-34 Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej 10829/22 29.03.2022      
89 Elzbieta Wachowska Oleśnica, dz. nr 142 AM-35 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym 11047/22 30.03.2022      

 


Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2022-03-31 14:51:15 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2022-01-04 14:11:04
Za informację odpowiada: Małgorzata Kot Liczba wyświetleń: 2404

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5  

Nast?pna strona