Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - Referat w Sycowie - 2021 r.


 

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2021r.

Wydział AB w Oleśnicy - Referat w Sycowie

 

 
   
 

 

 

Nr wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 

Adres i opis projektowanego obiektu

 

 

Numer i data doręczenia zgłoszenia

 

 

 Nr i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

Adres projektowanego obiektu

 

Opis projektowanego obiektu

 

Numer wpływu

 

 


Data zgłoszenia

 

 

Nr decyzji

 

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

  1.    

 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.


gm. Syców, Syców, ul. Leśna, dz. nr 8/9, 9/9, 5/58 AM34

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej

1000/2021

11.01.2021

 

 

brak sprzeciwu

02.02.2021

 

 2. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  gm. Syców, Syców, ul. Malczewskiego i ul. Boznańskiej, dz. nr 11/1, 12/9, 13, 19/133, 19/137, 19/263, 19/282, 22/1, 25/4 AM 12; 5, 19, 21, 22, 20/127, 20/125, 20/139, 20/142, 20/148 AM26; 1 AM27  Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej  999/2021  11.01.2021    

brak sprzeciwu

02.02.2021

 

 3. Robert i Iwona Dąbrowscy  gm. Syców, Wioska, dz. nr 149/7  dwa budynki mieszkalne, jednrodzinne dwulokalowe, wraz z urzadzeniami budowlanymi   3125/2021  27.01.2021     

brak sperzeciwu

03.02.2021 

4.  Energa Operator S.A. gm. Syców, Syców, ul. Ogrodowa, dz. nr 11/2, 11/5, 11/6, 25, 24/5 AM 31; 57/23, 57/100, 57/88, 57/89, 57/90  linie kablowe nN wraz ze złaczami kablowymi nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych    3696/2021 02.02.2021     

 brak sprzeciwu

15.03.2021

 5. Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Syców, dz. nr 78/4, 93, 78/36, 85/3 AM 34   demontaż odcinka linii napowietrznej i budowa odcinka linii zasilajćej budynek mieszkalny 4688/2021  09.02.2021     

 brak sprzeciwu

02.03.2021

 6. Adam Kopeć  gm. Syców, Slizów, dz. nr 87/6  budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z urzadzeniami budowlanymi    6466/2021 23.02.2021     

 brak sprzeciwu

10.03.2021

7.  Energa-Operator S.A. gm. Syców, Wioska dz. nr 219/2, 230   rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z budową linii kablowej  6973/2021   26.02.2021    

 brak sprzeciwu

15.03.2021

8.  Energa Operator S.A. gm. Syców, Syców, dz. nr 62/1, 62/2, 62/5, 62/6 AM 8  budowa sieci kablowej 0,4kV zasilajacej budynki mieszkalne  7340/2021   02.03.2021    

brak sprzeciwu:

22.03.2021 

 9.  Dariusz i Iwona Kinastowscy gm. Syców, Komorów, dz. nr 328   budynek mieszkalny, jednordzinny z garazem wg proj. got. SIMON III G2, wraz z urzadzeniami budowlanymi   8367/2021  09.03.2021    

 brak sprzeciwu:

22.03.2021

 10. Julita i Karol Muszyńscy  gm. Syców,  Działosza, dz. nr 59/2  budynek mieszkalny jednorodzinny, z garażem wg projektu gotowego "Dom w dabecjach 4(G)" wraz z urządzeniami budowlanymi,     8540/2021  10.03.2021    

 brak sprzeciwu:

22.03.2021

 11  Energa Operator S.A. gm. Syców, Nowy Dwór, dz. nr 357/18, 357/19, 239, 254, 357/1  rozbudowa sieci energetycznej do 1kV wraz z budową linii kablowej zasilającej dwa budynki mieszkalne,    8937/2021 12.03.2021     

 brak sprzeciwu

02.04.2021

 12 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gm. Syców, Wioska dz. nr 143 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE160 PE100 SDR17,6 9158/2021 15.03.2021    

brak sprzeciwu

16.04.2021

 13  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gm. Syców, Wioska dz. nr 143 i 159/8 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE90 PE100 SDR17,6   9157/2021  15.03.2021    

 brak sprzeciwu

16.04.2021

14  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gm. Syców, Syców, ul. Sikorskiego dz. nr 212, 239 AM1  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE125 PE100 SDR17,6  9155/2021  15.03.2021    

brak sprzeciwu

16.04.2021

 15 Energa Operator S.A. 

gm. Syców,

Syców, ul. B. Szczodrego, dz. nr 78/3, 5/1 AM 8 

 rozbudowa sieci elktroenergetycznej wraz z budową przyłacza kablowego zasialajćego budynk mieszkalny   10187/2021 23.03.2021     

brak sprzeciwu

13.04.2021 

 16

Sycowska Gospdoarka Komunalna Sp. z o. o. 

 

 

 gm. Syców,

Wioska, dz. nr 324

 rozdzielcza sieć wodociągowa  11026/2021 30.03.2021     

 brak sprzeciwu

16.04.2021

 17  Małgorzata Sobieraj  gm. Syców, dz. nr 20/155 AM 26 Syców  budynek mieszkalny, jednordzinny z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi  11348/2021   31.03.2021    

brak sprzeciwu

15.04.2021 

18

Wioletta i Franciszek Kopeć

Albert Kopeć

Ślizów, dz. 87/5

budynek mieszklany jednorodzinny 11346/2021 31.03.2021    

brak sprzeciwu

21.04.2021

 

 19  Sycowska Gospdoarka Komunalna Sp. z o. o.  gm. Syców, Św. Marek, Wielowieś, dz. nr 30/32  rozdzielcza sieć wodociągowa   11339/2021 01.04.2021     

 brak sprzeciwu

15.04.2021

 20  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp.  z o. o.  gm. Syców, Syców, dz. nr 5/58, 8/9, 9/9 AM 34, kanalizacja sanitarna    11694/2021  06.04.2021    

 brak sprzeciwu:

15.04.2021

21  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 gm. Syców, Komorów, 

dz. nr 39, 47/10, 47/11, 51

rozdzielcza sieć wodociągowa   11691/2021 06.04.2021     

 brak sprzeciwu 

15.04.2021

22 Sylwia Sobieraj Syców dz. 20/151 budynek mieszkalny, jednordzinny z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi 11719/2021 06.04.2021    

brak sprzeciwu 

27.04.2021

23 Sylwia Sobieraj Syców dz. 20/156 budynek mieszkalny, jednordzinny z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi 11721/2021 06.04.2021    

brak sprzeciwu 

27.04.2021

 24

Paweł Górny,

Patrycja Górna 

 gm. Syców, Biskupice, dz. nr 77/5 budynek mieszkalny, jednorodzinny wtaz z urzadzeniami budowlanymi   12430/2021   12.04.2021    

brak sprzeciwu

30.04.2021 

 25 Ewa i Krzysztof Nowak  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia dz. 705/193 Budynek mieszkalny jednorodzinny  12457/2021  12.04.2021    

brak sprzeciwu

04.05.2021 

 26  Angelika i Kamil Łochowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia dz. 135/21  Budynek mieszkalny jednorodzinny 12459/2021 12.04.2021    

 brak sprzeciwu

04.05.2021

 27 Energa Operator  S.A. gm. Syców, Komorów, dz. nr 47/16, 47/3, 47/4, 47/11   rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1,0kV wraz z budową przyłacza kablowego  13189/2021  14.04.2021     

 brak sprzeciwu

05.05.2021

 28 Łukasz Włodarczyk  Syców, ul. Rzemieślnicza 14, dz. nr 66 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym 13218/2021 15.04.2021    

brak sprzeciwu

20.05.2021 

 29 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.   gm. Syców, Wioska, dz. nr 324/1, 148/2, 144, 141  kanalziacja sanitarna    13605/2021 19.04.2021     

 brak sprzeciwu

05.05.2021

 30 Paweł Sowiński Dziadowa Kłoda, dz. 628/3  Budynek mieszkalny jednorodzinny  14020/2021  21.04.2021    

brak sprzeciwu 

12.05.2021 

 31 Agnieszka De Falco-Kuczyńska gm. Syców, Syców, dz. nr 62/1, 62/2 AM 8 budowa sieci gazowej śr/c PE DE63 14448/2021 23.04.2021    

brak sprzeciwu

12.05.2021 

 32 Marta i Sylwester Janic gm.  Dziadowa Kłoda, Lipka,
dz. 162
Budynek mieszkalny jednorodzinny   14808/2021  26.04.2021    

 brak sprzeciwu

16.06.2021

 33  Mariusz i Ewelina Kłysz  Dziadowa Kłoda, dz. nr 382/5 budynek mieszkalny, jednorodzinny    14809/2021 26.04.2021     

 brak srzeciwu 

17.05.2021

 34  Łukasz Podgórniak  gm. Syców, Wioska dz. nr 72/49 budynek mieszkalny jednorodzinny 16280/2021  05.05.2021    

 brak sprzeciwu

15.07.2021

 

 35  Tomasz Janota i Katarzyna Nowak-Janota  gm. Syców, Wioska dz. nr 72/12  budynek mieszkalny jednorodzinny 16335/2021  06.05.2021    

 brak sprzeciwu

28.05.2021

 36  Mariola Kurek  Syców dz. nr 48/1 Przebudowa z rozbudową wewnetrznej instalacji gazowej  w budynku mieszklanym jednorodzinym  16984/2021  11.05.2021    

  brak sprzeciwu

01.06.2021

37  Grzegorz Hurny  gm. Dziadowa Kłoda, Dziadowa Kłoda, dz. nr 878/2 budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwulokalowy wraz z urządzeniami budowlanymi  16972/2021  11.05.2021     

 brak sprszeciwu

31.05.2021

 38  G.EN. Gaz Energia Sp. z o. .o   gm. Miedzybórz, Międzybórz, dz. nr 162/2  gazociąg średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 17337/2021   12.05.2021    

 brak sprzeciwu

02.06.2021

39 Justyna i Rafał Roszakowie gm. Syców, Wioska, dz. nr 195/19 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 17602/2021 14.05.2021      
40 Przemysław Pajdzik gm. Syców, Ślizów, dz. nr 38 Montaż zewnętrznej podziemnej instalacji gazu na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu 17914/2021 17.05.2021      
41 Ryszard Pajdzik gm. Syców, Ślizów dz. nr 97 Montaż zewnętrznej podziemnej instalacji gazu na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu 17913/2021 17.05.2021      
 42  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

 gm. Syców, Syców, dz. nr 62/2, 62/1 AM 8;

33 AM 9

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej   17909/2021  17.05.2021       brak sprzeciwu
 43  Adam Trela  gm. Syców, Wioska dz. nr 187/15  Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego 18738/2021  20.05.2021      
44   Piotr Perużyński  gm. Syców, Syców, ul. Okrężna 4, dz. nr 5/4, 5/3 AM 14 montaż instaalcji gaowej w lokalu usługowym   19914/2021   28.05.2021      
45   Karina Konwisorz  Międzybórz, dz. nr 502 przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne    20050/2021 31.05.2021      brrak sprzeciwu 
 46  Piotr Ligęza i Patrycja Ligęza  gm. Sycow, Ślizów dz. 37/3  Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego 20317/2021  01.06.2021      
47 Aleksandra Duś gm. Międzybórz, Kraszów, dz. nr 144/3 Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego 20319/2021 01.06.2021     brak sprzeciwu 16.08.2021
 48  Inga Turska i Dawid Genczelewski gm. Syców, Stardomia Wierzchnia, dz. nr 855/7 budynek mieszkalny, jendrodiznny wg projektu gotowego "Dom w kostrzewach 4"  20314/2021 01.06.2021    

brak sprzeciwu 

21.06.2021 

49 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

gm. Syców, Syców dz. nr 43/2, 43/3, 43/4, 37 AM16, dz. nr 18, 37/1, 49 AM17, dz. nr 5 AM29, dz. nr 20/1, 17/1 AM30, dz. nr 5/58 AM34, dz. nr 13/5, 12/28 AM33

budowa sieci i przyłącza gazu ś/c 20903/2021 07.06.2021      

brak sprzeciwu 

10.08.2021

 50  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  gm. Syców, Syców, dz. nr 5/58, 8/9 AM 34  budowa gazociągu niskiego cisneinia PE De125  21392/2021 08.06.2021     

 brak sprzewciwu

25.06.2021

 51 Polska Spółka Gazowncitwa Sp. z o. o.   gm. Syców, Syców, dz. nr 53 AM 11; 10 AM 12 budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE De125   21391/2021 08.06.2021     

 brak sprzeciwu:

25.06.2021

 52  Czesław i Krystyna Drozdowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. 77/7 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21390/2021 08.06.2021      

 brak sprzeciwu:

28.06.2021

 53  Adrian i Katarzyna Kopeć  gm. Syców, Ślizów,dz. nr 87/4 budowa budynku mieszkalnego, jednordzinnego   22436/2021  16.06.2021     

 brak sprzeciwu:

06.07.2021

 54  Czesław Kudliński  gm. Syców, Sycow dz. nr 7 AM27 Rozbudowa instalacji gazowej  22319/2021  16.06.2021    

 brak sprzeciwu:

07.07.2021

55 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.   gm. Syców, Syców, dz. nr 28/17, 29/1 AM 9  budowa sieci gazowej śąredniego ciśneinia DE63 PE100 SDR11  23309/2021  23.06.2021    

 brak sprzeciwu

12.07.2021

56   Klaudia i Damian Haładyn  gm. Dzaidowa Kłoda, Dziadowa kłoda, dz. nr 229/6  budynek mieszkalny, jendrodzinny  23306/2021 23.06.2021     

 brak sprzeciwu:

12.07.2021

 57  Energa Operator S.A.  gm. Syców, Wioska, dz. nr 324/18, 324/20, 324/1, 324/16, 324/8 rozbudowa sieci elektroenergetcyznej do 1kV wraz z budową przyłacza kablowego zasialajćego budynek mieszkalny    23619/2021 25.06.2021     

 brak sprzeciwu

14.07.2021

 58  Izabela i Krzysztof Pietrzykowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 855/5 budowa budynku mnieszkalnego, jednrodzinnego z garażem wg proj. gotowego "Dom w jonagoldach 4"   23984/2021 29.06.2021     

 brak sprzeciwu

14.07.2021

 59  Marzena Jędrzejak i Agnieszka Jaskuła

 gm. Dziadowa Kłoda, Dalborowice, dz. nr 12/29

budynek mieszkalny, jednrodzinny wg proj. got. "Celozja DM-6616"   23891/2021 29.06.2021     

 brak sprzeciwu:

14.07.2021

 60  Ewelina i Przemysław Wiatrak  gm. Międzybórz, Niwki Książęce dz. 105/4 Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego  23986/2021 29.06.2021               brak sprzeciwu:

19.07.2021

 61  Bożena Marcinowska  gm. Międzybórz, Miedzybórz dz. nr 735 Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  23983/2021  29.06.2021               brak sprzeciwu:

19.07.2021

 62  Bogdan Dembny  gm. Syców, Wioska dz. 195/2  Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 25152/2021 06.07.2021             brak sprzeciwu:

23.07.2021

63  Dobrosława Antonów  gm. Syców, Syców, dz. 8 AM15 Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego 25377/2021 07.07.2021      brak sprzeciwu
 64 Energa Operator S.A.   gm. Międzybórz, Międzybórz, ul. Świerkowa, dz. nr 672/52, 672/49,  rozbudowa sieci elektroenergetcyznej do 1kV wraz z rozdzielnica kablowa zasilajacą budynek mieszkalny  24898/2021 05.07.2021     

 brak sprzecwiu

26.07.2021

 65  Jolanta Jeziorek  gm. Syców, ul. 1-Maja,  dz. nr 103/3 AM 24,  rozbudowa z częściowym demontażem instaalcji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego    25944/2021  09/07.2021     

 brak sprzeciwu

26.08.2021

 66 Barbara Szczot   gm. Syców, Syców, dz. nr 4 AM 28  rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym  27239/2021 20.07.2021     

 brak sprzeciwu

23.08.2021

 67  Jagoda Strózik  gm. Syców, Syców, dz. nr 28 AM 27 budowa instaalcji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym,  27240/2021   20.07.2021    

 brak sprzeciwu 

11.08.2021

 68  Dominika i Maciej Witkowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 855/6 budowa budynku mieszkalnego, jednrodzinnego    27775/2021 26.07.2021       
 69 Krzysztof Szyja   gm. Dziadowa Kłoda, Miłowice, dz. nr 87 budowa budynku mieszkalnego, jednrodzinengo z garażem    27773/2021  26.07.2021    

 brak sprzeciwu 

16.08.2021

 70  Anna i Adam Sówka  gm. Międzybórz, Klonów, edz. nr 129 budowa budynku mieszkalnego, jednrodzinnego z garażem   27774/2021  26.07.2021     

 brak sprzeciwu

16.08.2021

 71  Łukasz Szynczewski   gm. Syców, Komorów, dz. nr 63/5 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   28047/2021  28.07.2021      brak sprzeciwu
19.08.2021
72  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 gm. Syców, Syców, dz. nr 57/23, 57/27, 57/100 AM 32;

dz. nr 25 AM 31; 

 rozdzielcza sieć wodociągowa   28053/2021 28.07.2021       
73 Jadwiga Owczarczak gm. Syców, Syców, dz. nr 52 Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 30213/2021 28.07.2021      brak sprzeciwu 17.08.2021
74 Kamil i Martyna Olech gm. Dziadowa Kłoda, Dziadów Most dz. 246 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  28231/2021 30.07.2021     brak sprzeciwu 12.10.2021
 75  Jakub Domagalski  gm. Syców, Syców, dz. nr 207 AM2  Budowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  29346/2021  09.08.2021       brak sprzeciwu 15.09.2021
 76  Beata Łach  gm. Dziadowa Kłoda, Radzowice, dz. nr 210 Budowa istalacji gazowej na gaz płynny  do budynku mieszkalnego   30007/2021  12.08.2021      
77  Anna i Grzegorz Wozińscy  gm. Syców, Syców, dz. nr 6/1 AM16  Budowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  30074/2021 13.08.2021      
 78  Janina Pluta  gm. Syców, ul. 15-lecia, dz. nr 6/5 AM 15 rozbudowa wewnętrzbnej instaalcji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku  wielorodzinnym   30460/2021 17.08.2021     

 brak sprzeciwu

07.09.2021

 79  Jerzy Chowański   gm. Syców, Syców, dz. nr 257 AM2  Budowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  30735/2021 19.08.2021      

 brak sprzeciwu

15.11.2021

 80  Monika Kosik    gm. Syców, Syców, dz. nr 51 AM30 Rozbudowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 30877/2021  20.08.2021    

 brak sprzeciwu

09.09.2021

81 Piotr Kłodnicki   gm. Syców, Syców, dz. nr 94 AM25 Przebudowa dachu budynku mieszklanego jednorodzinnego 31783/2021 25.08.2021    

brak sprzeciwu

15.09.2021

82  Marek Leśniak  gm. Syców, Syców, dz. nr 25/6 AM6 Budowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  31800/2021  30.08.2021    

 brak sprzeciwu

16.09.2021

 83  Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Wioska, dz. nr 126/77, 135 rozbudowa sieci elektroenergetycznej wraz szafką pomiarową  32297/2021  01.01.2021     

 brak sprzeciwu

20.09.2021

84 Alojzy Mencel gm. Syców, Syców, dz. nr 251 AM2 Budowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 34080/2021 13.09.2021      

 brak sprzeciwu

15.11.2021

 85  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  gm. Syców, Wioska, dz. mnr 126/58 AM 1  rodzielcza sieć wiodociągowa   34178/2021 13.09.2021     

 brak sprzeciwu

05.10.2021

 86  Sycowska Gospodarka Komunana Sp. z o. o.  gm. Syców, Nowy Dwór, dz. nr 244, 254, 250/9, 250/10, 357/2  rozdzielcza sieć wodociągowa   34175/2021 13.09.2021     

 brak sprzeciwu

05.10.2021

87 Daniel i Anna Karwig gm. Miedzybórz, Kraszów, dz. nr 79/2 budowa budynku mieszkalnego, jendordzinnego 34688/2021 16.09.2021    

brak sprzeciwu

12.10.2021

88  Tomasz Stencel  gm. Syców, Syców, dz. nr 77 AM2 Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  34892/2021  17.09.2021    

 brak sprzeciwu

17.09.2021

 89 Teresa Bielak  gm. Syców, Syców, dz. nr  264 AM 3 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednrodzinnym,  35033/2021 17.09.2021       
 90  Energa - Operator S.A.  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 149/7, 149/8, 149/9, 149/10 budowa sieci kablowej energetycznej    34908/2021  17.09.2021    

 brak sprzeciwu

08.10.2021

 91 Marta Walicka   Dziadowa Kłoda, dz. nr 507/49  budowa budynku mieszkalnego, jendordzinnego  34900/2021 17.09.2021     

 brak sprzeciwu

08.10.2021

92 Monika i Krzysztof Kuczyńscy gm. Syców, Wioska dz. 68/9  budowa budynku mieszkalnego, jendordzinnego 35028/2021 17.09.2021    

 brak sprzeciwu

08.10.2021

 93  Polska Spółka Gazownictwa Sp, z. o. o.

 Syców, dz. nr 20/109 AM 26,

 1 AM 27

 budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE125 PE100 SDR 17,6 35562/2021  22.09.2021       
94 Marzena Bednarek Syców, ul. Daszyńskiego, dz. nr 16/30 AM 12 rozbudowa instaalcji gazowej w budynku mieszkalnym, jednrodzinnym  35503/2021 22.09.2021    

 brak sprzeciwu

07.10.2021

 95  Grażyna Balcerek  rozdzielcza sieć wodociągowa  budowa instaalcji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  36224/2021   28.09.2021    

 brak sprzeciwu

18.10.2021

 96  Bronisław Wolski  gm. Syców, Syców dz. nr 88 AM2 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 36368/2021  29.09.2021      
 97  Henryk Makowczyński   gm. Syców, Syców dz. nr 19/35 AM12 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  36366/2021 29.09.2021      
98  Edward Łacina    gm. Syców, Syców dz. nr 33 AM28 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym   36365/2021 29.09.2021      
 99  Stanisław Wielgus  gm. Syców, Syców, dz. 18 AM2 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym    37708/2021 08.10.2021    

 brak sprzeciwu

28.10.2021

 100  Wiesława Salamaga

 gm. Syców, Stardomia Wierzchnia, dz. nr 19/4

 

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   37849/2021 08.10.2021     

 brak sprzeciwu

30.10.2021

 101  Paweł Cyga  gm. Syców, Drołtowice dz. nr 60 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 38224/2021  12.10.2021    

 brak sprzeciwu

03.11.2021

 102  G.EN.GAZ GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  gm. Miedzybórz, Miedzybórz, dz. nr 208, 224/3 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  38228/2021  12.10.2021      brak sprzeciwu 03.11.2021
 103   G.EN.GAZ GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  gm. Miedzybórz, Miedzybórz, dz. nr 368/2, 386 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  38227/2021  12.10.2021      brak sprzeciwu 03.11.2021
 104  Tobiasz Hes  gm. Syców, Syców dz. 22/1 AM13 Rozbudowa instalacji gazowej 38723/2021  15.10.2021      
105 Aleksander Sidorowicz gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 705/126 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 38961/2021 18.10.2021     brak sprzeciwu 05.11.2021
 106   Wojciech i Sylwia Pisula  gm. Syców, Syców,  ul. Kusocińskiego, dz. nr 103  budowa wewnetrznej instalacji gazowej od szafki gazowej na ścianie bdunku do kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku mieszkalnym, jednordzinnym   38905/2021  18.10.2021    

 brak sprzeciwu

09.11.2021

 107  Paweł Hadrian  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 89/8 budowa budynku mieszkalnego, jednordiznnego wg proj. gotowego "MOKKA 6"   39289/2021  20.10.2021    

 brak sprzeciwu

09.11.2021

108  Magdalena Strózik  gm. Syców, Syców dz. 66/2 Montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  39916/2021 26.10.2021       brak sprzeciwu 16.11.2021
109   Teresa i Ewdard Kliczka  gm. Syców, Syców, ul. Oleśnicka, dz. nr 80 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , jednorodzinnym  40344/2021 29.10.2021     

brak sprzeciwu:

19.11.2021 

110 Krzysztof Wąsowski  gm. Syców, Syców, , dz. nr 50/4 rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym budynku wielorodzinnego 40762/2021 02.11.2021    

brak sprzeciwu:

14.12.2021

 111  Zofia Stromska  gm. Miedzybórz, Miedzybórz dz. 395  Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 40780/2021 03.11.2021      

brak sprzeciwu: 24.11.2021

112
 Dominik Szaj  gm. Miedzybórz, Miedzybórz, ul. Kolejowa, dz. nr 443  Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instaalcji gazowej w bduynku mieszkalnym, jednrodzinnym  40778/2021   03.11.2021    

 brak sprzeciwu 

24.11.2021

 113  Energa Operator S.A.  gm. Międzybórz, Bukowina Sycowska, dz. nr 212/11, 212/9, 211/4  rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z szafką pomiarową zasilajacą budynek letniskowy  40871/2021  03.11.2021    

 brak sprzeciwu

24.11.2021

114  Maciej Dryka i Natalia Dryka  gm. Dziadowa Kłoda, Dziadowa Kłoda, dz. nr 184/6 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 41880/2021 10.11.2021      brak sprzeciwu

01.12.2021

 115 Energa Operator S.A..   gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 704/103, 704/90, obręb Stradomia Wierzchnia,  rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z szafką pomiarową zasilającą budynek mieszkalny  41994/2021   12.11.2021    

 brak sprzeciwu:

06.12.2021

 116

 Energa Operator S.A.

 gm. Styców, Syców, ul. Grzybowa, dz. nr 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 5/79, 5/80 AM 34, obręb Syców rozbudowa siecie eleetroenergetcyznej do 1kV wrazb z szafkami pomiarowymi, zasilajacymi siedem budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej,   42497/2021   16.11.2021    

 brak sprzeciwu:

06.12.2021

117                
 118 Małgorzata i Grzegorz Pliszek  Syców, ul. Łokietka, dz. nr 28/29 AM 9 budowa zewnętrznej oraz wewnętrznej instaalcji gazowej w budynku mieszkalbnym, jednrodzinnym  43086/2021 22.11.2021      
119 Bogdan Zarycki  gm. Syców, Syców, dz. nr 259 AM2
budowa instalacji gazowejw budynku mieszklanym jednorodzinnym 43092/2021 22.11.2021     brak sprzeciwu:

07.12.2021

120 Jerzy Maras  gm. Syców, Syców, dz. nr 22 AM16 budowa instalacji gazowejw budynku mieszklanym jednorodzinnym 43095/2021 22.11.2021     brak sprzeciwu:

07.12.2021

 121  Małgorzata i sebastian Baryś  gm. Syców, Komorów, dz. nr 63/6, obręb komorów   budynek mieszkalny, jednorodzinny wg proejektu "Oliwka"gotowego :  43640/2021 23.11.2021     

 brak sprzeciwu

07.12.2021

 122  Bogusław Kuciński

 gm. Syców, Syców, dz. nr 150/2

 Montaż instalacji gazowej w budynku biurowo-produkcyjnym
 44382/2021  30.11.2021      
123
 Klaudia Markiewicz
 gm. Syców, Syców, dz. nr 74 AM14
Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklnym jednorodzinnym
 44596/2021 02.12.2021
     brak sprzeciwu

22.12.2021

 124  Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  gm. Syców, Syców, dz. nr 61/3 AM24 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym
47053/2021
21.12.2021
     brak sprzeciwu

23.12.2021

 125  Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  gm. Syców, Syców, dz. nr 10/2 AM15 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym
47055/2021
21.12.2021
     brak sprzeciwu

23.12.2021

 126  Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  gm. Syców, Syców, dz. nr 8/15 AM24 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym
47052/2021
21.12.2021
     brak sprzeciwu

23.12.2021

 127  Halina i Tadeusz Zamelek
 gm. Międzybórz, Miedzybórz, dz. nr 475
 Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instaalcji gazowej w budynku gospodarczym
 45217/2021 07.12.2021
     brak sprzeciwu

27.12.2021

 128  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 gm. Syców, obr. Syców dz. 1/1, 9/1, 9/3, 11, 51/1, 51/2, 53, 54, 60/1, 60/2 AM24, dz. 13, 18, 20/3, 22, 23 AM14
Budowa sieci wodociagowej
 45922/2021 13.12.2021
     brak sprzeciwu

04.01.2022

 129  Wioletta Koconka  gm. Syców, Syców dz. nr 140/2 AM 24 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym  46932/2021  20.12.2021      brak sprzeciwu

10.01.2022

 130  Paweł Linda  gm. Syców, Syców dz. nr 4/1 AM 15 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym  46931/2021  20.12.2021      brak sprzeciwu

10.01.2022

                 
                 

 

 


Informację wytworzył: Renata Bernacka Data modyfikacji: 2022-01-10 10:29:45 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2021-01-20 12:31:45
Za informację odpowiada: Małgorzata Kot Liczba wyświetleń: 1997

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5  

Nast?pna strona