Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej


ul.Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, pok. 103, parter,
e-mail: centrumzarzadzania@powiat-olesnicki.pl

Naczelniki Wydziału Witold Michałowski 71/314-01-31
Inspektor Agnieszka Wojtczak 71/314-01-34
Inspektor Waldemar Rychard 71/314-01-16

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. J. Słowackiego 10 pok. 313 (II piętro)
tel. (071) 314-01- 57
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:

Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00    


 

Pomoc prawną można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką tel. 800 007 707 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Możliwy jest też kontakt z Federacją Konsumentów - Oddział we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 95, tel. 71 344 19 97. 
Oddział czynny jest w następujących godzinach

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

13:00-18:00

11:00-16:00

11:00-16:00

13:00-18:00

nieczynne

nieczynne
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna działalności:
-Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.)

Tryb załatwiania spraw:

Porady prawne mieszkańcom powiatu oleśnickiego udzielane są:
-telefonicznie,
-korespondencyjnie,
-osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.

Kompetencje rzecznika konsumentów:

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji rzecznika konsumentów należy:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi.


 


Informację wytworzył: Witold Michałowski Data modyfikacji: 2019-08-05 14:25:21 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2015-02-16 11:43:07
Za informację odpowiada: Witold Michałowski Liczba wyświetleń: 3659