Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

19
VIII
20
VIII
21
VIII
22
VIII
23
VIII
24
VIII
25
VIII
26
VIII
27
VIII
28
VIII
29
VIII
30
VIII
31
VIII
01
IX
02
IX
03
IX
04
IX
05
IX
06
IX
07
IX
08
IX
09
IX
10
IX
11
IX
12
IX
13
IX
14
IX
15
IX
16
IX
17
IX
18
IX

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 68
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 21
Unikalne wizyty dzisiaj: 5
Stronę wyświetlono łącznie: 5023

Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej


ul.Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, pok. 311, II piętro
e-mail: centrumzarzadzania@powiat-olesnicki.pl

Naczelniki Wydziału Witold Michałowski 71/314-01-31
Inspektor Agnieszka Wojtczak 71/314-01-34
Inspektor Waldemar Rychard 71/314-01-16

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Dymińska
ul. J. Słowackiego 10 pok. 407 (III piętro)
tel. (071) 314-01- 57
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:

Poniedziałek: 9.00 - 12.00
Czwartek: 9.00 - 12.00    

POBIERZ WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI (word)

POBIERZ WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ KONSUMENTOWI (pdf)

 


 

Pomoc prawną można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką tel. 800 007 707 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Możliwy jest też kontakt z Federacją Konsumentów - Oddział we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 95, tel. 71 344 19 97. 
Oddział czynny jest w następujących godzinach

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

13:00-18:00

11:00-16:00

11:00-16:00

13:00-18:00

nieczynne

nieczynne
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna działalności:
-Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm.)

Tryb załatwiania spraw:

Porady prawne mieszkańcom powiatu oleśnickiego udzielane są:
-telefonicznie,
-korespondencyjnie,
-osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.

Kompetencje rzecznika konsumentów:

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.

Do kompetencji rzecznika konsumentów należy:
- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi


Poniżej linki do aktów prawnych dotyczących ochrony konsumenta m.in. o prawach konsumenta, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, prawie bankowym i energetycznym:

Ustawa o prawach konsumenta
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827

Kodeks cywilny
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071711206

Prawo przewozowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840530272

Ustawa o usługach hotelarskich i turystycznych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330884

Ustawa o kredycie konsumenckim
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Prawo bankowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939

Prawo energetyczne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

Prawo telekomunikacyjne
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070500331


INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC I PORADY DLA KONSUMENTÓW:

Urząd Regulacji Energetyki, Południowo-Zachodni 
Oddział Terenowy URE we Wrocławiu
Obszar działania: woj. dolnośląskie i opolskie
Marszałka J.Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel. 071/780-38-29, 071/780-38-28, 071/780-38-20
faks 071/780-38-05
e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura UKE we Wrocławiu
Marszałka J.Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław
tel. 71/348-86-50
fax 71/348-86-76
e-mail: wroclaw@uke.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 
50-059 Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
tel. 71/344-20-38
faks 71/344-26-02
e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl
https://wiih.ibip.wroc.pl/public/

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO
Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. 71/34-69-100
Zajmuje się sprawami z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
środa 10.00 - 17.00

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22/531-03-01
kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze: 10.00-13.00


Informację wytworzył: Witold Michałowski Data modyfikacji: 2020-07-24 15:21:01 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2015-02-16 11:43:07
Za informację odpowiada: Witold Michałowski Liczba wyświetleń: 5023