Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - Referat w Sycowie - 2022 r.


Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - Referat w Sycowie - 2022 r.

 

 

 

Nr wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 

Adres i opis projektowanego obiektu

 

 

Numer i data doręczenia zgłoszenia

 

 

 Nr i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

Adres projektowanego obiektu

 

Opis projektowanego obiektu

 

Numer wpływu

 

 


Data zgłoszenia

 

 

Nr decyzji

 

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

 1  Łukasz Kuropka  dz. nr 133/1 AM2 obręb Syców, gm. Syców  Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  577/2022  05.01.2022     26.01.2022
 2  Nina Suseł dz. nr 133/5 obręb Zawada, gm. Syców Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 515/2022 05.01.2022      26.01.2022
 3 Renata Jaworska i Jacek Nowysz dz. nr 753 AM-14, obręb Międzybórz, gm. Międzybórz Budowa wewętrznej instalacji gazowej  484/2022 05.01.2022      
 4  Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o.  dz. nr 135, 324/4 obreb Wioska, gm. Syców  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDe63 1055/22 11.01.2022     01.02.2022
5 Agata Kotlińska dz. nr 62/4 AM14 obręb Syców Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego 1170/2022 11.01.2022     01.02.2022
6 Sandra Wojtasik dz. nr 6/7 AM9, obręb Syców, gm. Syców Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 1541/2022 13.01.2022     03.02.2022
7 Szymon Krawczyk dz. nr 86/31 AM-8, obręb Syców, gm. Syców Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 2029/2022 18.01.2022      
8 Piotr Ciemny dz. nr 101, obręb Ślizów, gm. Syców Budowa zewntrznej instalacji gazowej z podziemnym zbiornikiem na gaz 2131/2022 18.01.2022     09.02.2022
9 Jacek Ługowski dz. nr 215/1 AM-2, obręb Syców, gm. Syców Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 2132/2022 18.01.2022     08.03.2022
10 Józef Pacyna dz. nr 101/4 AM-24, obręb Syców, gm. Syców Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 4213/2022 02.02.2022     15.02.2022
11 Małgorzata i Grzegorz Pliszek dz. nr 28/29 AM-9, obręb Syców, gm. Syców Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 4211/2022 02.02.2022     15.02.2022
12 Eugeniusz Adamiak dz. nr 57/7 obręb Kraszów, gm. Międzybórz  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  4652/2022 04.02.2022     22.02.2022
13 Iwona Adamska dz. 19/1, obręb Ligota Rybińska, gm. Międzybórz Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 4917/2022 08.02.2022      
14  Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. dz. nr 31, 42, 320/1, obręb Wioska, gmina Syców  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDe63 5037/22 09.02.2022     03.03.2022
15 Agnieszka De Falco-Kuczyńska  dz. nr 195/13, obręb Wioska, gm. Syców  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   5178/2022  09.02.2022    

 03.03.2022

16

 Krystyna i Krzysztof Cegła dz. nr 6/9, obręb Syców, gm. Syców   Budowa wewętrznej instalacji gazowej  5049/2022  09.02.2022       03.03.2022
17 Marta i Łukasz Matuk dz. nr 357/9, obręb Nowy Dwór, gm. Syców  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 5206/2022 10.02.2022      01.03.2022
18 Ewelina Wrotniak i Krzysztof Łach dz. nr 194/4, obręb Radzowice, gm. Dziadowa Kłoda  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   10.02.2022     04.03.2022
19 Jan Bąk dz. nr 12/16, obręb Dalborowice, gm. Dziafowa Kłoda Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu z naziemnym zbiornikiem na gaz 5685/2022 15.02.2022      
20 Agata Jabłońska i Damian Jabłoński dz. 83/2, obręb Wioska, gm. Syców Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6425/2022 21.02.2022     11.03.2022 
21 Mateusz Mielan i Agnieszka Smoch dz. nr 64/5 obreb Komorów, gm. Syców Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 7540/2022 03.03.2022     24.03.2022
22 Sławomir i Dorota Monasterscy dz. nr 4/10 AM-10, obręb Syców, gm. Syców  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8341/2022 08.03.2022      
23 Katarzyna Kuczyńska dz. nr 80/21, obręb Wioska, gm. Syców Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8632/2022 09.03.2022    

 

 

24 Anna Talaga dz. nr 148/9, obręb Wioska, gm. Syców Budowa instalacji gazowej  8878/2022 14.03.2022      
25 Barbara Grzesiak dz. nr 123/1, obręb Wioska, gm. Syców Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 9529/2022 17.03.2022      
26  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 126/50, 126/59, 126/90, obręb Wioska, gm. Syców Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDe63 9670/22 18.03.2022      
27 Energa Operator S.A.   dz. nr 133/2, 134, obręb Komorów, gm. Sycó  Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 9897/2022  21.03.2022       
28 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jan w Sycowie dz. nr 8/137 AM-30, obręb Syców, gm. Syców Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 9895/2022 21.03.2022      
29 Aneta Łacińska dz. nr 49 AM-27, obręb Syców gm. Syców Rozbudowa wenętrznej instalacji gazowej 10348/2022 24.03.2022      
                 
                 

 


Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2022-03-30 10:35:46 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data utworzenia: 2022-01-04 14:22:00
Za informację odpowiada: Małgorzata Kot Liczba wyświetleń: 1566

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5