Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

18
IV
19
IV
20
IV
21
IV
22
IV
23
IV
24
IV
25
IV
26
IV
27
IV
28
IV
29
IV
30
IV
01
V
02
V
03
V
04
V
05
V
06
V
07
V
08
V
09
V
10
V
11
V
12
V
13
V
14
V
15
V
16
V
17
V
18
V

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 424
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 77
Unikalne wizyty dzisiaj: 5
Stronę wyświetlono łącznie: 5153

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - Referat w Sycowie - 2021 r.


 

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY - 2021r.

Wydział AB w Oleśnicy - Referat w Sycowie

 

 
   
 

 

 

Nr wpisu

 

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 

Adres i opis projektowanego obiektu

 

 

Numer i data doręczenia zgłoszenia

 

 

 Nr i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

Adres projektowanego obiektu

 

Opis projektowanego obiektu

 

Numer wpływu

 

 


Data zgłoszenia

 

 

Nr decyzji

 

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

  1.    

 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.


gm. Syców, Syców, ul. Leśna, dz. nr 8/9, 9/9, 5/58 AM34

Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej

1000/2021

11.01.2021

 

 

brak sprzeciwu

02.02.2021

 

 2. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  gm. Syców, Syców, ul. Malczewskiego i ul. Boznańskiej, dz. nr 11/1, 12/9, 13, 19/133, 19/137, 19/263, 19/282, 22/1, 25/4 AM 12; 5, 19, 21, 22, 20/127, 20/125, 20/139, 20/142, 20/148 AM26; 1 AM27  Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej  999/2021  11.01.2021    

brak sprzeciwu

02.02.2021

 

 3. Robert i Iwona Dąbrowscy  gm. Syców, Wioska, dz. nr 149/7  dwa budynki mieszkalne, jednrodzinne dwulokalowe, wraz z urzadzeniami budowlanymi   3125/2021  27.01.2021     

brak sperzeciwu

03.02.2021 

4.  Energa Operator S.A. gm. Syców, Syców, ul. Ogrodowa, dz. nr 11/2, 11/5, 11/6, 25, 24/5 AM 31; 57/23, 57/100, 57/88, 57/89, 57/90  linie kablowe nN wraz ze złaczami kablowymi nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych    3696/2021 02.02.2021     

 brak sprzeciwu

15.03.2021

 5. Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Syców, dz. nr 78/4, 93, 78/36, 85/3 AM 34   demontaż odcinka linii napowietrznej i budowa odcinka linii zasilajćej budynek mieszkalny 4688/2021  09.02.2021     

 brak sprzeciwu

02.03.2021

 6. Adam Kopeć  gm. Syców, Slizów, dz. nr 87/6  budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z urzadzeniami budowlanymi    6466/2021 23.02.2021     

 brak sprzeciwu

10.03.2021

7.  Energa-Operator S.A. gm. Syców, Wioska dz. nr 219/2, 230   rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z budową linii kablowej  6973/2021   26.02.2021    

 brak sprzeciwu

15.03.2021

8.  Energa Operator S.A. gm. Syców, Syców, dz. nr 62/1, 62/2, 62/5, 62/6 AM 8  budowa sieci kablowej 0,4kV zasilajacej budynki mieszkalne  7340/2021   02.03.2021    

brak sprzeciwu:

22.03.2021 

 9.  Dariusz i Iwona Kinastowscy gm. Syców, Komorów, dz. nr 328   budynek mieszkalny, jednordzinny z garazem wg proj. got. SIMON III G2, wraz z urzadzeniami budowlanymi   8367/2021  09.03.2021    

 brak sprzeciwu:

22.03.2021

 10. Julita i Karol Muszyńscy  gm. Syców,  Działosza, dz. nr 59/2  budynek mieszkalny jednorodzinny, z garażem wg projektu gotowego "Dom w dabecjach 4(G)" wraz z urządzeniami budowlanymi,     8540/2021  10.03.2021    

 brak sprzeciwu:

22.03.2021

 11  Energa Operator S.A. gm. Syców, Nowy Dwór, dz. nr 357/18, 357/19, 239, 254, 357/1  rozbudowa sieci energetycznej do 1kV wraz z budową linii kablowej zasilającej dwa budynki mieszkalne,    8937/2021 12.03.2021     

 brak sprzeciwu

02.04.2021

 12 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gm. Syców, Wioska dz. nr 143 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE160 PE100 SDR17,6 9158/2021 15.03.2021    

brak sprzeciwu

16.04.2021

 13  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gm. Syców, Wioska dz. nr 143 i 159/8 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE90 PE100 SDR17,6   9157/2021  15.03.2021    

 brak sprzeciwu

16.04.2021

14  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gm. Syców, Syców, ul. Sikorskiego dz. nr 212, 239 AM1  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE125 PE100 SDR17,6  9155/2021  15.03.2021    

brak sprzeciwu

16.04.2021

 15 Energa Operator S.A. 

gm. Syców,

Syców, ul. B. Szczodrego, dz. nr 78/3, 5/1 AM 8 

 rozbudowa sieci elktroenergetycznej wraz z budową przyłacza kablowego zasialajćego budynk mieszkalny   10187/2021 23.03.2021     

brak sprzeciwu

13.04.2021 

 16

Sycowska Gospdoarka Komunalna Sp. z o. o. 

 

 

 gm. Syców,

Wioska, dz. nr 324

 rozdzielcza sieć wodociągowa  11026/2021 30.03.2021     

 brak sprzeciwu

16.04.2021

 17  Małgorzata Sobieraj  gm. Syców, dz. nr 20/155 AM 26 Syców  budynek mieszkalny, jednordzinny z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi  11348/2021   31.03.2021    

brak sprzeciwu

15.04.2021 

18

Wioletta i Franciszek Kopeć

Albert Kopeć

Ślizów, dz. 87/5

budynek mieszklany jednorodzinny 11346/2021 31.03.2021    

brak sprzeciwu

21.04.2021

 

 19  Sycowska Gospdoarka Komunalna Sp. z o. o.  gm. Syców, Św. Marek, Wielowieś, dz. nr 30/32  rozdzielcza sieć wodociągowa   11339/2021 01.04.2021     

 brak sprzeciwu

15.04.2021

 20  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp.  z o. o.  gm. Syców, Syców, dz. nr 5/58, 8/9, 9/9 AM 34, kanalizacja sanitarna    11694/2021  06.04.2021    

 brak sprzeciwu:

15.04.2021

21  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 gm. Syców, Komorów, 

dz. nr 39, 47/10, 47/11, 51

rozdzielcza sieć wodociągowa   11691/2021 06.04.2021     

 brak sprzeciwu 

15.04.2021

22 Sylwia Sobieraj Syców dz. 20/151 budynek mieszkalny, jednordzinny z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi 11719/2021 06.04.2021    

brak sprzeciwu 

27.04.2021

23 Sylwia Sobieraj Syców dz. 20/156 budynek mieszkalny, jednordzinny z garażem wraz z urządzeniami budowlanymi 11721/2021 06.04.2021    

brak sprzeciwu 

27.04.2021

 24

Paweł Górny,

Patrycja Górna 

 gm. Syców, Biskupice, dz. nr 77/5 budynek mieszkalny, jednorodzinny wtaz z urzadzeniami budowlanymi   12430/2021   12.04.2021    

brak sprzeciwu

30.04.2021 

 25 Ewa i Krzysztof Nowak  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia dz. 705/193 Budynek mieszkalny jednorodzinny  12457/2021  12.04.2021    

brak sprzeciwu

04.05.2021 

 26  Angelika i Kamil Łochowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia dz. 135/21  Budynek mieszkalny jednorodzinny 12459/2021 12.04.2021    

 brak sprzeciwu

04.05.2021

 27 Energa Operator  S.A. gm. Syców, Komorów, dz. nr 47/16, 47/3, 47/4, 47/11   rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1,0kV wraz z budową przyłacza kablowego  13189/2021  14.04.2021     

 brak sprzeciwu

05.05.2021

 28 Łukasz Włodarczyk  Syców, ul. Rzemieślnicza 14, dz. nr 66 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym 13218/2021 15.04.2021    

brak sprzeciwu

20.05.2021 

 29 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.   gm. Syców, Wioska, dz. nr 324/1, 148/2, 144, 141  kanalziacja sanitarna    13605/2021 19.04.2021     

 brak sprzeciwu

05.05.2021

 30 Paweł Sowiński Dziadowa Kłoda, dz. 628/3  Budynek mieszkalny jednorodzinny  14020/2021  21.04.2021    

brak sprzeciwu 

12.05.2021 

 31 Agnieszka De Falco-Kuczyńska gm. Syców, Syców, dz. nr 62/1, 62/2 AM 8 budowa sieci gazowej śr/c PE DE63 14448/2021 23.04.2021    

brak sprzeciwu

12.05.2021 

 32 Marta i Sylwester Janic gm.  Dziadowa Kłoda, Lipka,
dz. 162
Budynek mieszkalny jednorodzinny   14808/2021  26.04.2021    

 brak sprzeciwu

16.06.2021

 33  Mariusz i Ewelina Kłysz  Dziadowa Kłoda, dz. nr 382/5 budynek mieszkalny, jednorodzinny    14809/2021 26.04.2021     

 brak srzeciwu 

17.05.2021

 34  Łukasz Podgórniak  gm. Syców, Wioska dz. nr 72/49 budynek mieszkalny jednorodzinny 16280/2021  05.05.2021    

 brak sprzeciwu

15.07.2021

 

 35  Tomasz Janota i Katarzyna Nowak-Janota  gm. Syców, Wioska dz. nr 72/12  budynek mieszkalny jednorodzinny 16335/2021  06.05.2021    

 brak sprzeciwu

28.05.2021

 36  Mariola Kurek  Syców dz. nr 48/1 Przebudowa z rozbudową wewnetrznej instalacji gazowej  w budynku mieszklanym jednorodzinym  16984/2021  11.05.2021    

  brak sprzeciwu

01.06.2021

37  Grzegorz Hurny  gm. Dziadowa Kłoda, Dziadowa Kłoda, dz. nr 878/2 budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwulokalowy wraz z urządzeniami budowlanymi  16972/2021  11.05.2021     

 brak sprszeciwu

31.05.2021

 38  G.EN. Gaz Energia Sp. z o. .o   gm. Miedzybórz, Międzybórz, dz. nr 162/2  gazociąg średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 17337/2021   12.05.2021    

 brak sprzeciwu

02.06.2021

39 Justyna i Rafał Roszakowie gm. Syców, Wioska, dz. nr 195/19 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 17602/2021 14.05.2021      
40 Przemysław Pajdzik gm. Syców, Ślizów, dz. nr 38 Montaż zewnętrznej podziemnej instalacji gazu na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu 17914/2021 17.05.2021      
41 Ryszard Pajdzik gm. Syców, Ślizów dz. nr 97 Montaż zewnętrznej podziemnej instalacji gazu na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazu 17913/2021 17.05.2021      
 42  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 

 gm. Syców, Syców, dz. nr 62/2, 62/1 AM 8;

33 AM 9

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej   17909/2021  17.05.2021       brak sprzeciwu
 43  Adam Trela  gm. Syców, Wioska dz. nr 187/15  Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego 18738/2021  20.05.2021      
44   Piotr Perużyński  gm. Syców, Syców, ul. Okrężna 4, dz. nr 5/4, 5/3 AM 14 montaż instaalcji gaowej w lokalu usługowym   19914/2021   28.05.2021      
45   Karina Konwisorz  Międzybórz, dz. nr 502 przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne    20050/2021 31.05.2021      brrak sprzeciwu 
 46  Piotr Ligęza i Patrycja Ligęza  gm. Sycow, Ślizów dz. 37/3  Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego 20317/2021  01.06.2021      
47 Aleksandra Duś gm. Międzybórz, Kraszów, dz. nr 144/3 Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego 20319/2021 01.06.2021     brak sprzeciwu 16.08.2021
 48  Inga Turska i Dawid Genczelewski gm. Syców, Stardomia Wierzchnia, dz. nr 855/7 budynek mieszkalny, jendrodiznny wg projektu gotowego "Dom w kostrzewach 4"  20314/2021 01.06.2021    

brak sprzeciwu 

21.06.2021 

49 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

gm. Syców, Syców dz. nr 43/2, 43/3, 43/4, 37 AM16, dz. nr 18, 37/1, 49 AM17, dz. nr 5 AM29, dz. nr 20/1, 17/1 AM30, dz. nr 5/58 AM34, dz. nr 13/5, 12/28 AM33

budowa sieci i przyłącza gazu ś/c 20903/2021 07.06.2021      

brak sprzeciwu 

10.08.2021

 50  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  gm. Syców, Syców, dz. nr 5/58, 8/9 AM 34  budowa gazociągu niskiego cisneinia PE De125  21392/2021 08.06.2021     

 brak sprzewciwu

25.06.2021

 51 Polska Spółka Gazowncitwa Sp. z o. o.   gm. Syców, Syców, dz. nr 53 AM 11; 10 AM 12 budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE De125   21391/2021 08.06.2021     

 brak sprzeciwu:

25.06.2021

 52  Czesław i Krystyna Drozdowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. 77/7 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21390/2021 08.06.2021      

 brak sprzeciwu:

28.06.2021

 53  Adrian i Katarzyna Kopeć  gm. Syców, Ślizów,dz. nr 87/4 budowa budynku mieszkalnego, jednordzinnego   22436/2021  16.06.2021     

 brak sprzeciwu:

06.07.2021

 54  Czesław Kudliński  gm. Syców, Sycow dz. nr 7 AM27 Rozbudowa instalacji gazowej  22319/2021  16.06.2021    

 brak sprzeciwu:

07.07.2021

55 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.   gm. Syców, Syców, dz. nr 28/17, 29/1 AM 9  budowa sieci gazowej śąredniego ciśneinia DE63 PE100 SDR11  23309/2021  23.06.2021    

 brak sprzeciwu

12.07.2021

56   Klaudia i Damian Haładyn  gm. Dzaidowa Kłoda, Dziadowa kłoda, dz. nr 229/6  budynek mieszkalny, jendrodzinny  23306/2021 23.06.2021     

 brak sprzeciwu:

12.07.2021

 57  Energa Operator S.A.  gm. Syców, Wioska, dz. nr 324/18, 324/20, 324/1, 324/16, 324/8 rozbudowa sieci elektroenergetcyznej do 1kV wraz z budową przyłacza kablowego zasialajćego budynek mieszkalny    23619/2021 25.06.2021     

 brak sprzeciwu

14.07.2021

 58  Izabela i Krzysztof Pietrzykowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 855/5 budowa budynku mnieszkalnego, jednrodzinnego z garażem wg proj. gotowego "Dom w jonagoldach 4"   23984/2021 29.06.2021     

 brak sprzeciwu

14.07.2021

 59  Marzena Jędrzejak i Agnieszka Jaskuła

 gm. Dziadowa Kłoda, Dalborowice, dz. nr 12/29

budynek mieszkalny, jednrodzinny wg proj. got. "Celozja DM-6616"   23891/2021 29.06.2021     

 brak sprzeciwu:

14.07.2021

 60  Ewelina i Przemysław Wiatrak  gm. Międzybórz, Niwki Książęce dz. 105/4 Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego  23986/2021 29.06.2021               brak sprzeciwu:

19.07.2021

 61  Bożena Marcinowska  gm. Międzybórz, Miedzybórz dz. nr 735 Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  23983/2021  29.06.2021               brak sprzeciwu:

19.07.2021

 62  Bogdan Dembny  gm. Syców, Wioska dz. 195/2  Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 25152/2021 06.07.2021             brak sprzeciwu:

23.07.2021

63  Dobrosława Antonów  gm. Syców, Syców, dz. 8 AM15 Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego 25377/2021 07.07.2021      brak sprzeciwu
 64 Energa Operator S.A.   gm. Międzybórz, Międzybórz, ul. Świerkowa, dz. nr 672/52, 672/49,  rozbudowa sieci elektroenergetcyznej do 1kV wraz z rozdzielnica kablowa zasilajacą budynek mieszkalny  24898/2021 05.07.2021     

 brak sprzecwiu

26.07.2021

 65  Jolanta Jeziorek  gm. Syców, ul. 1-Maja,  dz. nr 103/3 AM 24,  rozbudowa z częściowym demontażem instaalcji gazowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego    25944/2021  09/07.2021     

 brak sprzeciwu

26.08.2021

 66 Barbara Szczot   gm. Syców, Syców, dz. nr 4 AM 28  rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym  27239/2021 20.07.2021     

 brak sprzeciwu

23.08.2021

 67  Jagoda Strózik  gm. Syców, Syców, dz. nr 28 AM 27 budowa instaalcji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym,  27240/2021   20.07.2021    

 brak sprzeciwu 

11.08.2021

 68  Dominika i Maciej Witkowscy  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 855/6 budowa budynku mieszkalnego, jednrodzinnego    27775/2021 26.07.2021       
 69 Krzysztof Szyja   gm. Dziadowa Kłoda, Miłowice, dz. nr 87 budowa budynku mieszkalnego, jednrodzinengo z garażem    27773/2021  26.07.2021    

 brak sprzeciwu 

16.08.2021

 70  Anna i Adam Sówka  gm. Międzybórz, Klonów, edz. nr 129 budowa budynku mieszkalnego, jednrodzinnego z garażem   27774/2021  26.07.2021     

 brak sprzeciwu

16.08.2021

 71  Łukasz Szynczewski   gm. Syców, Komorów, dz. nr 63/5 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   28047/2021  28.07.2021      brak sprzeciwu
19.08.2021
72  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

 gm. Syców, Syców, dz. nr 57/23, 57/27, 57/100 AM 32;

dz. nr 25 AM 31; 

 rozdzielcza sieć wodociągowa   28053/2021 28.07.2021       
73 Jadwiga Owczarczak gm. Syców, Syców, dz. nr 52 Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 30213/2021 28.07.2021      brak sprzeciwu 17.08.2021
74 Kamil i Martyna Olech gm. Dziadowa Kłoda, Dziadów Most dz. 246 budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  28231/2021 30.07.2021     brak sprzeciwu 12.10.2021
 75  Jakub Domagalski  gm. Syców, Syców, dz. nr 207 AM2  Budowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  29346/2021  09.08.2021       brak sprzeciwu 15.09.2021
 76  Beata Łach  gm. Dziadowa Kłoda, Radzowice, dz. nr 210 Budowa istalacji gazowej na gaz płynny  do budynku mieszkalnego   30007/2021  12.08.2021      
77  Anna i Grzegorz Wozińscy  gm. Syców, Syców, dz. nr 6/1 AM16  Budowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  30074/2021 13.08.2021      
 78  Janina Pluta  gm. Syców, ul. 15-lecia, dz. nr 6/5 AM 15 rozbudowa wewnętrzbnej instaalcji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku  wielorodzinnym   30460/2021 17.08.2021     

 brak sprzeciwu

07.09.2021

 79  Jerzy Chowański   gm. Syców, Syców, dz. nr 257 AM2  Budowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  30735/2021 19.08.2021      

 brak sprzeciwu

15.11.2021

 80  Monika Kosik    gm. Syców, Syców, dz. nr 51 AM30 Rozbudowa istalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 30877/2021  20.08.2021    

 brak sprzeciwu

09.09.2021

81 Piotr Kłodnicki   gm. Syców, Syców, dz. nr 94 AM25 Przebudowa dachu budynku mieszklanego jednorodzinnego 31783/2021 25.08.2021    

brak sprzeciwu

15.09.2021

82  Marek Leśniak  gm. Syców, Syców, dz. nr 25/6 AM6 Budowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  31800/2021  30.08.2021    

 brak sprzeciwu

16.09.2021

 83  Energa-Operator S.A.  gm. Syców, Wioska, dz. nr 126/77, 135 rozbudowa sieci elektroenergetycznej wraz szafką pomiarową  32297/2021  01.01.2021     

 brak sprzeciwu

20.09.2021

84 Alojzy Mencel gm. Syców, Syców, dz. nr 251 AM2 Budowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 34080/2021 13.09.2021      

 brak sprzeciwu

15.11.2021

 85  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  gm. Syców, Wioska, dz. mnr 126/58 AM 1  rodzielcza sieć wiodociągowa   34178/2021 13.09.2021     

 brak sprzeciwu

05.10.2021

 86  Sycowska Gospodarka Komunana Sp. z o. o.  gm. Syców, Nowy Dwór, dz. nr 244, 254, 250/9, 250/10, 357/2  rozdzielcza sieć wodociągowa   34175/2021 13.09.2021     

 brak sprzeciwu

05.10.2021

87 Daniel i Anna Karwig gm. Miedzybórz, Kraszów, dz. nr 79/2 budowa budynku mieszkalnego, jendordzinnego 34688/2021 16.09.2021    

brak sprzeciwu

12.10.2021

88  Tomasz Stencel  gm. Syców, Syców, dz. nr 77 AM2 Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  34892/2021  17.09.2021    

 brak sprzeciwu

17.09.2021

 89 Teresa Bielak  gm. Syców, Syców, dz. nr  264 AM 3 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednrodzinnym,  35033/2021 17.09.2021       
 90  Energa - Operator S.A.  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 149/7, 149/8, 149/9, 149/10 budowa sieci kablowej energetycznej    34908/2021  17.09.2021    

 brak sprzeciwu

08.10.2021

 91 Marta Walicka   Dziadowa Kłoda, dz. nr 507/49  budowa budynku mieszkalnego, jendordzinnego  34900/2021 17.09.2021     

 brak sprzeciwu

08.10.2021

92 Monika i Krzysztof Kuczyńscy gm. Syców, Wioska dz. 68/9  budowa budynku mieszkalnego, jendordzinnego 35028/2021 17.09.2021    

 brak sprzeciwu

08.10.2021

 93  Polska Spółka Gazownictwa Sp, z. o. o.

 Syców, dz. nr 20/109 AM 26,

 1 AM 27

 budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DE125 PE100 SDR 17,6 35562/2021  22.09.2021       
94 Marzena Bednarek Syców, ul. Daszyńskiego, dz. nr 16/30 AM 12 rozbudowa instaalcji gazowej w budynku mieszkalnym, jednrodzinnym  35503/2021 22.09.2021    

 brak sprzeciwu

07.10.2021

 95  Grażyna Balcerek  rozdzielcza sieć wodociągowa  budowa instaalcji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym  36224/2021   28.09.2021    

 brak sprzeciwu

18.10.2021

 96  Bronisław Wolski  gm. Syców, Syców dz. nr 88 AM2 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym 36368/2021  29.09.2021      
 97  Henryk Makowczyński   gm. Syców, Syców dz. nr 19/35 AM12 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym  36366/2021 29.09.2021      
98  Edward Łacina    gm. Syców, Syców dz. nr 33 AM28 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym   36365/2021 29.09.2021      
 99  Stanisław Wielgus  gm. Syców, Syców, dz. 18 AM2 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym    37708/2021 08.10.2021    

 brak sprzeciwu

28.10.2021

 100  Wiesława Salamaga

 gm. Syców, Stardomia Wierzchnia, dz. nr 19/4

 

budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   37849/2021 08.10.2021     

 brak sprzeciwu

30.10.2021

 101  Paweł Cyga  gm. Syców, Drołtowice dz. nr 60 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 38224/2021  12.10.2021    

 brak sprzeciwu

03.11.2021

 102  G.EN.GAZ GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  gm. Miedzybórz, Miedzybórz, dz. nr 208, 224/3 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  38228/2021  12.10.2021      brak sprzeciwu 03.11.2021
 103   G.EN.GAZ GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  gm. Miedzybórz, Miedzybórz, dz. nr 368/2, 386 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  38227/2021  12.10.2021      brak sprzeciwu 03.11.2021
 104  Tobiasz Hes  gm. Syców, Syców dz. 22/1 AM13 Rozbudowa instalacji gazowej 38723/2021  15.10.2021      
105 Aleksander Sidorowicz gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 705/126 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 38961/2021 18.10.2021     brak sprzeciwu 05.11.2021
 106   Wojciech i Sylwia Pisula  gm. Syców, Syców,  ul. Kusocińskiego, dz. nr 103  budowa wewnetrznej instalacji gazowej od szafki gazowej na ścianie bdunku do kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku mieszkalnym, jednordzinnym   38905/2021  18.10.2021    

 brak sprzeciwu

09.11.2021

 107  Paweł Hadrian  gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 89/8 budowa budynku mieszkalnego, jednordiznnego wg proj. gotowego "MOKKA 6"   39289/2021  20.10.2021    

 brak sprzeciwu

09.11.2021

108  Magdalena Strózik  gm. Syców, Syców dz. 66/2 Montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  39916/2021 26.10.2021       brak sprzeciwu 16.11.2021
109   Teresa i Ewdard Kliczka  gm. Syców, Syców, ul. Oleśnicka, dz. nr 80 rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , jednorodzinnym  40344/2021 29.10.2021     

brak sprzeciwu:

19.11.2021 

110 Krzysztof Wąsowski  gm. Syców, Syców, , dz. nr 50/4 rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym budynku wielorodzinnego 40762/2021 02.11.2021    

brak sprzeciwu:

14.12.2021

 111  Zofia Stromska  gm. Miedzybórz, Miedzybórz dz. 395  Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 40780/2021 03.11.2021      

brak sprzeciwu: 24.11.2021

112
 Dominik Szaj  gm. Miedzybórz, Miedzybórz, ul. Kolejowa, dz. nr 443  Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instaalcji gazowej w bduynku mieszkalnym, jednrodzinnym  40778/2021   03.11.2021    

 brak sprzeciwu 

24.11.2021

 113  Energa Operator S.A.  gm. Międzybórz, Bukowina Sycowska, dz. nr 212/11, 212/9, 211/4  rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z szafką pomiarową zasilajacą budynek letniskowy  40871/2021  03.11.2021    

 brak sprzeciwu

24.11.2021

114  Maciej Dryka i Natalia Dryka  gm. Dziadowa Kłoda, Dziadowa Kłoda, dz. nr 184/6 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 41880/2021 10.11.2021      brak sprzeciwu

01.12.2021

 115 Energa Operator S.A..   gm. Syców, Stradomia Wierzchnia, dz. nr 704/103, 704/90, obręb Stradomia Wierzchnia,  rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z szafką pomiarową zasilającą budynek mieszkalny  41994/2021   12.11.2021    

 brak sprzeciwu:

06.12.2021

 116

 Energa Operator S.A.

 gm. Styców, Syców, ul. Grzybowa, dz. nr 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 5/79, 5/80 AM 34, obręb Syców rozbudowa siecie eleetroenergetcyznej do 1kV wrazb z szafkami pomiarowymi, zasilajacymi siedem budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej,   42497/2021   16.11.2021    

 brak sprzeciwu:

06.12.2021

117                
 118 Małgorzata i Grzegorz Pliszek  Syców, ul. Łokietka, dz. nr 28/29 AM 9 budowa zewnętrznej oraz wewnętrznej instaalcji gazowej w budynku mieszkalbnym, jednrodzinnym  43086/2021 22.11.2021      
119 Bogdan Zarycki  gm. Syców, Syców, dz. nr 259 AM2
budowa instalacji gazowejw budynku mieszklanym jednorodzinnym 43092/2021 22.11.2021     brak sprzeciwu:

07.12.2021

120 Jerzy Maras  gm. Syców, Syców, dz. nr 22 AM16 budowa instalacji gazowejw budynku mieszklanym jednorodzinnym 43095/2021 22.11.2021     brak sprzeciwu:

07.12.2021

 121  Małgorzata i sebastian Baryś  gm. Syców, Komorów, dz. nr 63/6, obręb komorów   budynek mieszkalny, jednorodzinny wg proejektu "Oliwka"gotowego :  43640/2021 23.11.2021     

 brak sprzeciwu

07.12.2021

 122  Bogusław Kuciński

 gm. Syców, Syców, dz. nr 150/2

 Montaż instalacji gazowej w budynku biurowo-produkcyjnym
 44382/2021  30.11.2021      
123
 Klaudia Markiewicz
 gm. Syców, Syców, dz. nr 74 AM14
Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszklnym jednorodzinnym
 44596/2021 02.12.2021
     brak sprzeciwu

22.12.2021

 124  Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  gm. Syców, Syców, dz. nr 61/3 AM24 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym
47053/2021
21.12.2021
     brak sprzeciwu

23.12.2021

 125  Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  gm. Syców, Syców, dz. nr 10/2 AM15 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym
47055/2021
21.12.2021
     brak sprzeciwu

23.12.2021

 126  Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  gm. Syców, Syców, dz. nr 8/15 AM24 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym
47052/2021
21.12.2021
     brak sprzeciwu

23.12.2021

 127  Halina i Tadeusz Zamelek
 gm. Międzybórz, Miedzybórz, dz. nr 475
 Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instaalcji gazowej w budynku gospodarczym
 45217/2021 07.12.2021
     brak sprzeciwu

27.12.2021

 128  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
 gm. Syców, obr. Syców dz. 1/1, 9/1, 9/3, 11, 51/1, 51/2, 53, 54, 60/1, 60/2 AM24, dz. 13, 18, 20/3, 22, 23 AM14
Budowa sieci wodociagowej
 45922/2021 13.12.2021
     brak sprzeciwu

04.01.2022

 129  Wioletta Koconka  gm. Syców, Syców dz. nr 140/2 AM 24 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym  46932/2021  20.12.2021      brak sprzeciwu

10.01.2022

 130  Paweł Linda  gm. Syców, Syców dz. nr 4/1 AM 15 Rozbudowa instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku wielorodzinnym  46931/2021  20.12.2021      brak sprzeciwu

10.01.2022

                 
                 

 

 


Informację wytworzył: Renata Bernacka Data modyfikacji: 2022-01-10 10:29:45 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2021-01-20 12:31:45
Za informację odpowiada: Małgorzata Kot Liczba wyświetleń: 1879

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5  

Nast?pna strona