Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Czerwiec


Lista załączników:

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:17:38
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:18:18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 r.

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:25:30
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2019 rok

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:27:22
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:28:10
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:29:14
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:30:53
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Boguszyce 72 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym budynku mieszkalnym będącym dawną szkołą ewangelicką w Boguszycach

Uchwała nr XVI/141/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:31:49
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach

Uchwała nr XVI/142/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:32:44
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Oleśnicy i jej przegłosowanie

Uchwała nr XVI/143/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:34:31
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy i jej przegłosowanie

Uchwała nr XVI/144/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:35:11
w sprawie przyjęcia realizacji zadań remontowych (naprawczych) od Województwa Dolnośląskiego w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich

Uchwała nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:35:50
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębach: Bierutów, Karwiniec, Solniki Małe, z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała nr XVI/146/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:37:05
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2020-06-24 15:37:20

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-06-24 15:37:20 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-06-24 15:14:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2038

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona