Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

21
III
22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
01
IV
02
IV
03
IV
04
IV
05
IV
06
IV
07
IV
08
IV
09
IV
10
IV
11
IV
12
IV
13
IV
14
IV
15
IV
16
IV
17
IV
18
IV
19
IV
20
IV
21
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 477
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 82
Unikalne wizyty dzisiaj: 2
Stronę wyświetlono łącznie: 5524

Uchwały Rady - Czerwiec


Lista załączników:

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:17:38
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:18:18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 r.

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:25:30
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2019 rok

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:27:22
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:28:10
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:29:14
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:30:53
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Boguszyce 72 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym budynku mieszkalnym będącym dawną szkołą ewangelicką w Boguszycach

Uchwała nr XVI/141/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:31:49
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach

Uchwała nr XVI/142/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:32:44
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Oleśnicy i jej przegłosowanie

Uchwała nr XVI/143/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:34:31
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy i jej przegłosowanie

Uchwała nr XVI/144/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:35:11
w sprawie przyjęcia realizacji zadań remontowych (naprawczych) od Województwa Dolnośląskiego w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich

Uchwała nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:35:50
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębach: Bierutów, Karwiniec, Solniki Małe, z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała nr XVI/146/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:37:05
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2020-06-24 15:37:20

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-06-24 15:37:20 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-06-24 15:14:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1852

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona