Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

13
VI
14
VI
15
VI
16
VI
17
VI
18
VI
19
VI
20
VI
21
VI
22
VI
23
VI
24
VI
25
VI
26
VI
27
VI
28
VI
29
VI
30
VI
01
VII
02
VII
03
VII
04
VII
05
VII
06
VII
07
VII
08
VII
09
VII
10
VII
11
VII
12
VII
13
VII

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 1012
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 112
Unikalne wizyty dzisiaj: 20
Stronę wyświetlono łącznie: 6068

Uchwały Rady - Czerwiec


Lista załączników:

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:17:38
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:18:18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 r.

Uchwała nr XVI/136/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:25:30
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2019 rok

Uchwała nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:27:22
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XVI/138/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:28:10
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:29:14
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:30:53
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Boguszyce 72 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym budynku mieszkalnym będącym dawną szkołą ewangelicką w Boguszycach

Uchwała nr XVI/141/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:31:49
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach

Uchwała nr XVI/142/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:32:44
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Oleśnicy i jej przegłosowanie

Uchwała nr XVI/143/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:34:31
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy i jej przegłosowanie

Uchwała nr XVI/144/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:35:11
w sprawie przyjęcia realizacji zadań remontowych (naprawczych) od Województwa Dolnośląskiego w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich

Uchwała nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:35:50
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w obrębach: Bierutów, Karwiniec, Solniki Małe, z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała nr XVI/146/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.Dodany: 2020-06-24 15:37:05
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2020-06-24 15:37:20

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-06-24 15:37:20 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-06-24 15:14:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2104

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona