Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Grudzień


Lista załączników:

Uchwała nr XXI/192/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:27:40
w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:29:41
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:30:23
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:30:57
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031

Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:31:45
sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu Oleśnickiego na rok 2021

Uchwała nr XXI/197/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:48:16
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2021

Uchwała nr XXI/198/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:48:56
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2020

Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:49:35
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2021

Uchwała nr XXI/200/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:50:36
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. Dodany: 2020-12-28 08:51:13
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wyniki głosowańDodany: 2020-12-28 08:51:28

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-12-28 08:51:28 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-12-28 08:24:52
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1697

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9