Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Wrzesień


Lista załączników:

Uchwała nr XVIII/155/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:00:45
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/156/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:01:27
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:02:30
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia sposobu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:03:38
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:04:13
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:04:47
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:05:22
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:06:06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2019

Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:07:06
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2020

Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:07:56
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:08:34
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:09:19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/167/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:11:06
w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

Uchwała nr XVIII/168/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:12:06
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2020-09-17 10:17:10

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-09-17 10:50:16 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-09-17 09:55:47
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2109

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona