Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

22
III
23
III
24
III
25
III
26
III
27
III
28
III
29
III
30
III
31
III
01
IV
02
IV
03
IV
04
IV
05
IV
06
IV
07
IV
08
IV
09
IV
10
IV
11
IV
12
IV
13
IV
14
IV
15
IV
16
IV
17
IV
18
IV
19
IV
20
IV
21
IV

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 478
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 83
Unikalne wizyty dzisiaj: 3
Stronę wyświetlono łącznie: 5524

Uchwały Rady - Wrzesień


Lista załączników:

Uchwała nr XVIII/155/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:00:45
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/156/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:01:27
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:02:30
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia sposobu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:03:38
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r. Dodany: 2020-09-17 10:04:13
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:04:47
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:05:22
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:06:06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2019

Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:07:06
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2020

Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:07:56
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:08:34
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:09:19
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XVIII/167/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:11:06
w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

Uchwała nr XVIII/168/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 września 2020 r.Dodany: 2020-09-17 10:12:06
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2020-09-17 10:17:10

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-09-17 10:50:16 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-09-17 09:55:47
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1873

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona