Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Uchwały Rady - Październik


Lista załączników:

Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 09:59:42
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:00:39
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:03:46
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:05:03
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr XIX/173/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:06:30
w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2021 – 2023.

Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:07:11
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2021 – 2025

Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:07:57
sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Oleśnickim na lata 2021 – 2023

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:08:32
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:09:25
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 10:10:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie

Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 11:50:05
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie

Uchwała nr XIX/180/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 11:50:33
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

Uchwała nr XIX/181/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 11:51:27
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

Uchwała nr XIX/182/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r. Dodany: 2020-10-28 11:52:02
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy

Uchwała nr XIX/183/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 października 2020 r.Dodany: 2020-10-28 11:52:48
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2020-11-09 08:11:17

Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-11-09 08:11:17 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-10-28 09:57:16
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1640

Strona: Poprzednia strona

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Nast?pna strona